Сучасні показники забезпечення населення України водними ресурсами

Автори: Обухов Є.В.

Рік: 2011

Число: 08

Сторінки: 176-181

Анотація

На основі оновлених статистичних даних щодо чисельності наявного населення в областях України станом на 1 січня 2011 року уточнені питомі показники забезпеченості населення водними ресурсами в розрахунку на одного жителя.

Теги: водні ресурси; забезпеченість; питомі показники; підземні води; приплив; річковий стік

Список літератури

  1. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ C.І. Дорогунцов, Ю.І Пітюренко, Я.Б. Олійник та ін. – К.: КНЕУ, 2000.- 364 с.
  2. Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х книгах.– Львів: Світ , 1994.- 472 с.
  3. Яцик А.В. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Підручник для студентів вищих навч. закладів / А. В. Яцик, Ю.М. Грищенко, Л.А Волкова, І. А. Пашенюк. – К.: Генеза , 2007. – 360 с.
  4. Справочник по водным ресурсам / Под ред. Б.И.Стрельца.– К.: Урожай, 1987.-304 с.
  5. Обухов Є.В Водне господарство України/ Підручник для студ. гідрометеоро- напрямку навч./ Одеськ. Гідрометеорологіч. ін.-т.- Одеса: АО БАХВА, 2001. – 172 с.
  6. Обухов Є.В. Водне господарство України: Підручник.- 2- видання.- Одеса: «Поліграф» 2009. – 198 с.
  7. Експрес-інформація Держкомстату України, 2011. – 30 с.
Завантажити повний текст (PDF)