Динаміка біомаси окремих органів рослин проса

Автори: Сіряк Н.В.

Рік: 2011

Число: 08

Сторінки: 147-154

Анотація

На підставі польових експериментів встановлено закономірності динаміки біомаси органів рослин.

Теги: динаміка біомаси; просо; терміни сівби; урожай

Список літератури

  1. Просвиркина А.Г. Гидрометеорология. Сер. Метеорология. Обзорная информация. – Л: Гидрометеоиздат, 1985. Вып. 4. -28 с.
  2. Тимирязев К.А. Жизнь растений. – М., 1978. – 245 с.
  3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
  4. Польовий А.М. Методи експериментальних досліджень в агрометеорології: Навчальний посібник. – Одеса, Вид-во «ТЭС», 2003. – 246 с.
  5. Коломейченко В.В. Использование показателей продукционного процесса в земледелии, растениеводстве и селекции. // Земледелие.–2007. – № 5.-С. 6-7.
Завантажити повний текст (PDF)