Використання ймовірностного підходу до оцінки екологічної небезпекі високого рівня забруднення атмосфери

Автори: Степаненко С.М., Волошин В.Г.

Рік: 2006

Число: 01

Сторінки: 14-22

Анотація

Представлено метод визначення ймовірності метеорологічного потенціала забруднення атмосфери за допомогою теореми Байєса. Оцінка ймовірності потенціала забруднення може бути отримана за даними стандартних мережних метеорологічних спостережень або за даними кліматичної інформації. Запропоновано модель прогноза екологічного ризику, що пристосована для практичних розрахунків і може бути використана як формальна підстава для всебічного вивчення і порівняльних оцінок екологічних ризиків.

Теги: небезпечні метеорологічні умови; потенціал забруднення атмосфери; прогноз екологічних ризиків; теорема Байєса

Список літератури

  1. Безуглая Э.Ю. Метеорологический потенциал и климатические особенности загрязнения воздуха городов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980.-184 с.
  2. Берлянд М.Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы. – Л.: Гидрометеоиздат. 1985.- 272 с.
  3. Kisselev V.B., Kouznetsov V.N., Miljaev V.B. (1999). A comparison of mesoscale pollution transport models with varying spatial. In: R. San Jose, ed. Measuring and Modelling Investigation of Environmental (Vol 2). Southampton: Computational Mechanics Publications, pp. 187-204.
  4. Сонькин Л.Р. Синоптико-статистический анализ и краткосрочный прогноз загрязнения атмосферы.-Л.: Гидрометеоидат, 1991.-224 с.
  5. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (определения, формулы, теоремы). – Наука, М., 1973
Завантажити повний текст (PDF)