Використання ПОФ-аналізу для встановлення основних предикторів формування полів річного стоку завислих наносів (на прикладі річок басейну р. Десна)

Автори: Лобода Н.С., Єхніч М.П.

Рік: 2006

Число: 01

Сторінки: 158-162

Анотація

На основі дослідження статистичної структури полів завислих наносів у басейні р. Десна встановлено, що такі морфометричні характеристики водозборів як їх площа, середня висота та залісеність відображають головні закономірності просторового розподілу цих полів і можуть бути використаними в якості предикторів при розробці методики розрахунків характеристик стоку завислих наносів для територій з відсутністю даних спостережень.

Теги: вагові навантаження; завислі наноси; морфометричні характеристики

Список літератури

  1. Бобровицкая Н.Н. Зависимость среднего многолетнего стока взвешенных наносов рек Европейской территории СССР от физико-географических факторов //Труды ГГИ – 1972. – Вып. 191. – с. 68-84.
  2. Горецкая З.А. Закономерности распределения стока взвешенных наносов на территории Украины //Труды УкрНИИГМИ – 1974. – Вып.127. – с. 122-131.
  3. Горецкая З.А. О стоке взвешенных наносов Украинских Карпат // Труды УкрНИИГМИ – 1971. – Вып.120. – С. 122-131.
  4. Лисицына К.Н., Александрова В.И. Сток наносов рек Европейской территории СССР //Труды ГГИ–1972.–Вып. 191.–С. 23-52.
  5. Лобода Н.С., Ехнич М.П., Шаменкова О.И. Параметризация гидрологических процессов на основе метода главных компонент // Наукові праці УкрНДГМІ. – Вип.251. – К.: Ніка-Центр. -2003. – С.32-37.
  6. Лобода Н.С., Ехнич М.П. Выделение основных факторов формирования стока наносов с применением метода главных компонент // Тезисы докладов VI Всероссийского гидрологического съезда (28 сентября-1 октября 2004г.). – Санкт-Петербург. – 2004. – С.94-96.
  7. Школьний Є.П., Лоєва І.Д., Гончарова Л.Д. Обробка та аналіз гідрометеорологічної інформації: навчальний підручник. – К.: Міносвіти України, 1999. –600с.
  8. Шикломанов И.А. Антропогенные изменения водности рек. – Л.: Гидрометеоиздат, 1979. – 302с.
  9. Лобода Н.С. Расчёты и обобщение характеристик годового стока рек Украины в условиях антропогенного влияния: Монография. – Одесса: Экология, 2005. – 208с.
  10. Лобода Н.С., Ехнич М.П. Районирование характеристик годового стока наносов в бассейне р. Десны. //Матеріали I міжнародної науково-практичної конференції “Науковий потенціал світу 2004”. (1-15 листопада 2004року). – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2004. – Т.4. (Географія та геологія). – С.16-17.
Завантажити повний текст (PDF)