Період посів-сходи рослин і біологічний час

Автори: Наумов М.М.

Рік: 2006

Число: 01

Сторінки: 135-139

Анотація

Розглядається проблема опису, розрахунку і прогнозування тривалості періоду посів-сходи сільськогосподарських культур. Рішення цих питань спирається на підхід, що є проблемою біологічного часу рослин. Було отримано розрахункове ітераційне рівняння обліку комплексу агрометеорологічних чинників, що впливають на тривалість періоду посів-сходи, на основі розкладання в ряд Тейлора. При цьому, були враховані основні процеси онтогенезу: фотосинтез і дихання рослин.

Теги: біологічний час; дихання; зростання; логістична крива; продуційний процес; розвиток; фотосинтез

Список літератури

  1. Наумов М.М. Векторный характер биологического времени растений. // Метеорологія, кліматологія та гідрологія, Міжвід. наук. зб України, -2004, Вип. 48, С. 226-234.
  2. Наумов М.М. Векторный характер биологического времени растений. Циркуляция биологического времени. // Метеорологія, кліматологія та гідрологія, Міжвід. наук. зб України, -2005, Вип. 49, С. 328-339.
  3. Смирнов В.И. Курс высшей маттематики. – Москва, Гос. из-во тех..-теоретич. литературы. -1957, Т. 1, -478 С.
  4. Полевой А.Н. Теория и расчет продуктивности сельскохозяйственных культур.–Ленинград, Гидрометеоиздат,-1983,-175С.
  5. Сиротенко О.Д. Математическое моделирование водно-теплового режима и продуктивности агроэкосистем. –Ленинград, Гидрометеоиздат, -1981, -167 С.
  6. Бабушкин Л.Н. Оценка влияния погоды на скорость развития хлопчатника и других сельскохозяйственных культур и методы прогнозов наступления основных фаз развития их в условиях Узбекистана. Методические указания ЦИПа, -1951, Вып.16, -47 С.
Завантажити повний текст (PDF)