Використання уточненого методу підрахунку щоденних витрат розчинених речовин на річках Українських Карпат

Автори: Яров Я.С.

Рік: 2006

Число: 01

Сторінки: 193-202

Анотація

У статті наведений огляд існуючих методів підрахунку стоку розчинених речовин річковими водами, наведено обгрунтування та уточнення методу кубічної сплайн-інтерполяції розрахунку щоденних витрат розчинених речовин на прикладі карпатських річок, що мають низьку інформативність даних спостережень по гідрохімічним показникам.

Теги: метод кубічної сплайн інтерполяції; стік розчинених речовин

Список літератури

  1. Наставления гидрометстанциям и постам.– Вып. 6.-ч.1.-Л. – Гидрометеоиздат, 1978.- 384с.
  2. Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. – Том 2, вып. 0-1, (1957-2003 гг.)
  3. Ежегодные данные о качестве поверхностных вод суши. Вып. 1 (1984-2003гг.)
  4. Беккер А.А., Агаев Т.Б. Охрана и контроль загрязнения природной среды.-Л. – Гидрометеоиздат, 1989.-288с.
  5. Карасёв И.Ф., Васильев А.В., Субботина Е.С. Гидрометрия.-Л. – Гидрометеоиздат, 1991.-376с.
  6. Горев Л. I. Пелешенко В.I. Гідрохімія України. Київ: Наукова думка, 1995.-307 с.
  7. Фадеев В.В., Тарасов М.Н., Павелко В.Л. Исследование взаимосвязи между минерализацией, ионным составом и водным режимом рек в условиях избыточного увлажнения // Гидрохимические материалы, 1971.- т. 26.- с. 19- 30
  8. Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученость. т. 6 вып.1, Ленинград: Гидрометеоиздат ,1969.-598 с.
  9. Константинова.Г.С, Химин Н.М. Применение сплайнов и метода остаточных отклонений в гидрометеорологии. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983, -183с.
  10. Розробка методів дослідження гідроекосистем північно-західного Причорномор`я на базі дистанційної інформації і ГІС-технології її обробки.-Звіт про науково-дослідну роботу (заключний)/ Під ред. д.г.н., проф. Іваненко О.Г. – Одеса: ОДЕКУ, 2003.-120с.
Завантажити повний текст (PDF)