Агрометеорологічні умови та продуктивність овочевих культур в Україні

Автори: Божко Л.Е.

Рік: 2006

Число: 01

Сторінки: 119-127

Анотація

Розглядається вплив погодних умов на темпи розвитку та формування врожайності баклажанів, огірків, солодкого перцю та томатів в різних грунтово-кліматичних зонах України. Наводяться кількісні залежності тривалості міжфазних періодів від середньої температури повітря за період та врожайності цих культур від різних агрометеорологічних показників. Розрахована забезпеченість теплом вегетаційного періоду по всіх зонах України.

Теги: овочеві; тенденция; теплозабезпеченість; урожайність; фази розвитку

Список літератури

  1. Абрамов В.К. Климат и культура огурца. – Л: Гидрометеоиздат, 1974. –134 с.
  2. Божко Л.Е. Влияние температуры воздуха на урожайность перца // Метеорология и гидрология. 1979. – № 6. – С. 85 – 89.
  3. Божко Л.Е., Пыхтина М.А. Влияние температуры воздуха на темпы развития баклажан и сладкого перца // Метеорология, климатология и гидрология, 1982. –Вып.18. – С. 97 – 102.
  4. Ершова В.Л. Возделывание томатов в открытом грунте. – Кишинев. – Штиница, 1978. – 289 с.
  5. Алпатьев А.В. Помидоры. – М.: Колос, 1981. – 304 с.
  6. Полевой А.Н. Теория и расчет продуктивности сельскохозяйственных культур. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 185 с.
  7. Шашко Д.И. Агроклиматические ресурсы СССР. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 247 с.
Завантажити повний текст (PDF)