Картування водно-повітряного режиму ґрунту та перерозподілу вологи на схилах з використанням отриманих за допомогою ГІС-аналізу топографічних індексів

Автори: Мкртчян О. С.

Рік: 2006

Число: 01

Сторінки: 151-157

Анотація

В статті розглядається проблема детального картування перерозподілу вологи та пов’язаних із ним характеристик водно-повітряного режиму (аерації) ґрунту. Запропоновано використовувати з цією метою топографічні індекси, які обраховуються за цифровою моделлю рельєфу. На прикладі невеликої дослідної ділянки показаний кореляційний зв’язок між цими індексами та характеристиками структури умовно-корінних деревостанів. Побудовано модель множинної регресії, яка дозволила отримати карту розподілу коефіцієнту гігрофільності деревостану, який відбиває відмінності в екологічних характеристиках рослин, використовуючи в якості індикаторів топографічні індекси.

Теги: аерація ґрунту; ГИС-анализ; катена; топографічні індекси; цифрова модель рельєфу

Список літератури

  1. Блэк К. Растение и почва. –М.: Колос, 1973. –503 с.
  2. Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства им. А. Г. Лорха. Как правильно выбрать участок и подготовить почву для картофеля. –2003-2004. Мережевий ресурс: http://www.korenevo.ru/agrotech/uchastok.shtml
  3. Горшенин Н. М., Бутейко А. И. Определение типов условий местопроизрастания. –Ленинград, 1962. –231 c.
  4. Ковальчук І., Мкртчян О., Михнович А., Андрейчук Ю., Іванов Є. Потенціал геоінформаційних технологій у вирішенні конструктивно-географічних проблем // Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика. Матеріали ІІ міжнародної конференції. –Тернопіль, 2004. –С. 49-59
  5. Фридланд В. М. Глей // БСЭ. –3 изд. –М., 1971. –Т.6. –С.589.
  6. Conacher A.J., Dalrymple J.B. The nine unit landsurface model: an approach to pedogeomorphic research // Geoderma. –1977. –№18. –Р. 1–153
  7. Gessler P. E., Chadwick O. A., Chamran F., Althouse L., Holmes K. Modeling soil-landscape and ecosystem propereties using terrain attributes // Soil Science Society of America Journal. –2000. –Iss. 64. –P. 2046-2056.
  8. Guisan A., Zimmermann N. Predictive habitat distribution models in ecology // Ecological Modelling. –2000. –№135. –P. 147–186.
  9. Milne G. Some suggested units of classification and mapping, particularly for East African soils // Soil Research. –1935. –Vol.4, Iss.3. –P. 183–198.
  10. Moore I.D., Gessler P. E., Nielsen G. A., Peterson G. A. Soil attribute prediction using terrain analysis // Soil Science Society of America Journal. – 1993. – Vol. 57. –pp. 443-452.
Завантажити повний текст (PDF)