Хвильовий характер і енергетика процесів коливання геопотенціальної висоти і температури ізобаричних поверхонь

Автори: Волошина О.В.

Рік: 2006

Число: 01

Сторінки: 55-62

Анотація

Методом спектрального аналізу досліджена енергетика процесів коливання температури і геопотенціальної висоти ізобаричних поверхонь за даними аерологічного зондування атмосфери на станції Одеса. Визначено основні енергонесучі періоди коливань: 20, 10-15, 3-7 діб і встановлено, що загальна енергія коливального процесу температури в тропосфері з висотою зменшується, а геопотенціальної висоти ізобаричних поверхонь – зростає.

Теги: геопотенціальна висота; ізобарична поверхня; період коливань; спектральна функція; температура; энергия

Список літератури

  1. Волошина Е. В. Оценка спектральных характеристик временных рядов температуры основных изобарических поверхностей // Метеорология, климатология и гидрология. 2002. – Вып.46. – С.95-100.
  2. Груза Г.В., Рейтенбах Р. Г. Статистика и анализ гидрометеорологических данных. –Л.: Гидрометеоиздат, 1982. – 215 с.
  3. Ківганов А. Ф. Хвильові процеси в атмосфері. – Одеса: АО Бахва, 2001. – 178 с.
  4. Муравьев А .В. Вычислительный эксперимент по расчету спектральной плотности на основе модели авторегрессионного процесса //Метеорология и гидрология. 1992. С.63-70.
  5. Школьний Є. П., Лоєва І .Д., Гончарова Л. Д. Обробка та аналіз гідрометеорологічної інформації. – Одеса. 1999. – 437с.
Завантажити повний текст (PDF)