Комплексне районування агрокліматичних ресурсів продуктивності винограду в Україні

Автори: Міщенко З.А.

Рік: 2006

Число: 01

Сторінки: 104-118

Анотація

Подано комплексне районування у середньому масштабі показників радіаційно-теплових ресурсів і вологозабезпеченості рослин на території України. На підставі моделювання подана кількісна оцінка врожаїв винограду різного виду та рівня з прив’язкою до ряду агрокліматичних районів, що виділені на карті. Визначена варіабельність потенційних врожаїв винограду під впливом мікроклімату схилів.

Теги: агрокліматичні ресурси; виноград; мікроклімат схилів; продуктивність; районування

Список літератури

 1. Алпатьев А.М. Влагообороты в природе и их преобразования.– Л.: Гидрометеоиздат, 1969. –324 с.
 2. Агроклиматический атлас Украины. – Киев: Урожай, 1964. -36 с.
 3. Давитая Ф.Ф. Основные принципы районирования культуры винограда. В кн. Физиология винограда и основы его возделывания. – София: БАН, 1981. Т.1, С.27-52
 4. Ефимова Н.А. Радиационные факторы продуктивности растительного покрова. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977.–216 с.
 5. Мищенко З.А. Биоклимат дня и ночи. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. –280 с.
 6. Мищенко З.А., Ляхова С.В. Региональная оценка агроклиматических ресурсов на территории Украины и урожай винограда. // Метеорология, климатология и гидрология.1999. Вып.36. С.100-118.
 7. Мищенко З.А. Развитие методов разномасштабного агроклиматического районирования территории с учетом микроклимата. // Гідрометеорологія і охорона навколишнього середовища–2002” – Одеса: ТEС, 2003. С.256-263.
 8. Міщенко З.А. Агрокліматична оцінка і районування радіаційно-світлових ресурсів на території України з урахуванням мікроклімату схилів. В книге Методи оцінки і районування мікрокліматичної мінливості радіаційно-теплових ресурсів України для оптимізації розміщення сільськогосподарських культур. –Київ: Укр..ГМЦ, 2004. С.7-53.
 9. Турманидзе Т.И. Климат и урожай винограда. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. –199 с.
 10. Тооминг Х.Г. Экологические принципы максимальной продуктивности посевов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. –264 с.
 11. Шашко Д.И. Агроклиматические ресурсы СССР. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. –247 с.
Завантажити повний текст (PDF)