Характеристики річного стоку річок Нижнього Подніпров’я в умовах господарської діяльності

Автори: І.О. Шахман

Рік: 2006

Число: 01

Сторінки: 186-192

Анотація

Виконано розрахунок статистичних параметрів побутового стоку та їх аналіз. Виявлені статистично неоднорідні ряди, їх хронологічний хід в умовах господарської діяльності.

Теги: річний стік; статистичні характеристики

Список літератури

  1. Алёхин Ю.М. Статистические прогнозы в геофизике. – Л.: Изд. ЛГУ, 1963. – 86 с.
  2. Вишневський В.І., Косовиць О.О. Гідрологічні характеристики річок України. – К.: Ніка-Центр, 2003. – 324 с.
  3. Воскресенский К.П. Норма и изменчивость годового стока рек СССР. – Л.: Гидрометеоиздат, 1967. – 546 с.
  4. Закорчевна Н.Б., Яковлєв Є.О., Бабіченко В.Я., Цивінський Г.В. Стратегія подолання водно-екологічної кризи на Херсонщині, яка спричинена регіональним розвитком підтоплення територій. // Матеріали третьої науково-практичної конференції „Підтоплення-2005”. – К.: НПЦ „Екологія. Наука. Техніка.”, 2005. – с.18-23.
  5. Лобода Н.С. Расчёты и обобщения характеристик годового стока рек Украины в условиях антропогенного влияния. – Одесса.: Экология, 2005. – 208 с.
  6. Международное руководство по методам расчета основных гидрологических характеристик. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 247 с.
  7. Рождественский А.В., Ежов А.В., Сахарюк А.В. Оценка точности гидрологических расчетов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990. – 276 с.
  8. Руководство по определению расчетных гидрологических характеристик. – Л.: Гидрометеоиздат, 1973. – 111 с.
  9. СНиП 2.01.14-83. Определение расчётных гидрологических характеристик. / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1985. – 36 с.
  10. Яковлєв Є.О., Шестопалов В.М. Аналіз сучасних змін водообміну гідрогеологічних структур та їх зв’язку з динамікою розвитку процесу регіонального підтоплення земель України як фактор нової національної загрози. // Матеріали третьої науково-практичної конференції „Підтоплення-2005”. – К.: НПЦ „Екологія. Наука. Техніка.”, 2005. – с.5-8.
Завантажити повний текст (PDF)