Оцінка зв’язку коливань рівня Чорного моря на станціях північно-західного узбережжя та розходів річок Дніпро та Дунай

Автори: Андріанова О.Р.

Рік: 2006

Число: 01

Сторінки: 241-248

Анотація

Показана присутність другого (зимового) максимуму у річному ході (40-60% випадків), як розходів річок Дунай та Дніпро, так і рівня Чорного моря на станціях північно-західного узбережжя. У міжрічній мінливості відзначена загальна тенденція росту рівня моря, як по середньорічним, так і по середньозимовим даним, яка не має зв’язку із збільшенням обсягу річного стоку. Рівень моря в Одеському регіоні залежить від розходів Дунаю (r=0.8-0.9), а з розходами Дніпра (r≅0,5) зв’язок присутній із найближчими станціями – Очаків, Одеса та Іллічівськ. У характері коливань розходів Дніпра спостерігаються відмінності відносно розглянутих параметрів.

Теги: домінуючі періоди; Дунай та Дніпро; коефіцієнт кореляції; коливання; рівень моря; розходи річок; сезонна та міжрічна мінливість; Чорне море

Список літератури

  1. Ефимов В.В., Еремеев В.Н. Изменение климата Украины в XX столетии // Доклады НАН Украины. – 2003. – №1. – С. 106 – 111.
  2. Богуславский С.Г., Кубряков А.И., Иващенко И.К. Изменения уровня Черного моря // Морской гидрофизический журнал. 1997. – № 3. – С.47-57.
  3. Андрианова О.Р., Белевич Р.Р., Скипа М.И. Динамика суши и уровня побережья Одесского региона Черного моря // Геофизический журнал. 2005. – №3. – С.463-469.
  4. Горячкин Ю.Н., Иванов В.А. Пространственно-временное распределение экстремальных значений уровня в Черном море // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа: Сб. научн. тр. НАН Украины, МГИ ИнБЮМ. – Севастополь, 2000. – С.72-78.
  5. Белевич Р.Р., Орлова И.Г. Особенности межгодовой изменчивости гидролого-гидрохимических характеристик вод на северо-западном шельфе Черного моря в последние десятилетия (1960-90-е годы) // Морской гидрофизический журнал. 1996. – №2 .– С. 62 – 73.
  6. Полонский А.Б., Воскресенская Е.Н. О причине понижения температуры поверхностного слоя Черного моря // Доповіді НАН України. – 2003. – №12. – С. 108-111.
  7. Андрианова О.Р. О влиянии сезонной и межгодовой изменчивости речного стока на соленость прибрежных вод в северо-западной части Черного моря // Морской гидрофизический журнал. 1996. – №2. – С.54-61.
  8. Фомичева Л.А. Сезонный и годовой ход уровня Черного моря // Тр. ГОИН. 1986. – вып.168. – С.19-26.
  9. Андрианова О.Р., Белевич Р.Р., Скипа М.И. О некоторых особенностях климатической изменчивости расходов рек Дуная, Днепра и уровня моря в Одессе в XX столетии // Тез.доп. V Міжнародний симпозіуму «Екологічні проблеми Чорного моря». – Одеса, 2003. – С.17-22.
Завантажити повний текст (PDF)