Оцінка забрудненості повітряного басейну міста Миколаїв

Автори: А.В. Чугай

Рік: 2013

Число: 13

Сторінки: 10-17

Анотація

В роботі виконано оцінку та аналіз рівня забруднення атмосферного повітря м. Миколаїв за 2004 – 2011 рр. на основі даних моніторингу. Проведено класифікацію забрудненості повітряного басейну з урахуванням показника забруднення атмосферного повітря.

Теги: забруднююча речовина; індекс забруднення атмосфери; класифікація; показник забруднення; рівень забруднення

Список літератури

  1. Чугай А.В. Оцінка забруднення повітряного басейну південних регіонів України / Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета. Четвертий міжнародний екологічний форум. 13 – 14 вересня. Херсон,2012 – С. 94 – 100.
  2. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Миколаївській області у 2011 р. – Миколаїв, 2012. – 191 с.
  3. Безуглая Э.Ю. Мониторинг состояния загрязнения атмосферы в городах. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 116 с.
  4. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) / Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 9 липня 1997 р. № 201.
Завантажити повний текст (PDF)