Характер змін режиму водності та повторюваності паводків в холодний і теплий періоди року в басейні р.Тиса (у межах України)

Автори: В.В. Гребінь, О.І.Лук’янець, С.П. Андрела

Рік: 2013

Число: 13

Сторінки: 147-154

Анотація

В статті наводиться багаторічна характеристика водності та повторюваності паводків в холодний і теплий періоди року в басейні Тиси (у межах України), тенденції у змінах цих показників  в  сучасний  період  (1991–2011 рр.)  відносно  періоду  кліматичної  норми  1961-1990рр.

Теги: внутрішньорічний розподіл стоку; зміни водного режиму; паводки; середні та максимальні витрати води

Список літератури

  1. Бойко В.М., Кульбіда М.І., Сусідко М.М. Визначний дощовий паводок на річках Закарпаття в листопаді 1998 р. // Наукові праці УкрНДГМІ. – 1999. – Вип.247. – С. 91-101.
  2. Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз) – К.: Ніка–центр, 2010. – 316 с.
  3. Дячук В.А., Сусідко М.М. Паводки в Закарпатті та причини їх виникнення // Укр. географ. журн., №1. – 1999. – С. 48-51.
  4. Кирилюк М.І. Режим формування історичних паводків в Українських Карпатах // Наук.збір. “Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”, Київ. нац. ун-т, №2. – Київ. – 2001. – С. 163-167.
  5. Лук’янець О.І., Сосєдко М.М. Багаторічні коливання водності в Карпатах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Стихійні явища у Карпатах”. – Рахів. – 1999. – С. 195-200.
  6. Лютик П.М. Ливневые паводки на реках Карпат в июне 1969, мае 1970 гг.// Труды УкрНИГМИ. – 1971. – Вып.108. – С. 75-85.
  7. Сакали Л.И., Дмитренко Л.В., Киптенко Е.Н., Лютик П.М. Тепловой и водный режим Украинских Карпат. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 366 с.
  8. Соседко М.Н. Особенности пространственной структуры полей осадков на территории Украинских Карпат // Тр. УкрНИГМИ. – 1980. – Вып.180. – С. 81-85.
  9. Сусідко М.М., Лук’янець О.І. Паводки в Карпатах – причини їх виникнення та повторюваність // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Стихійні явища у Карпатах”. – Рахів. – 1999. – С. 316-321.
Завантажити повний текст (PDF)