Відносний вклад викидів окремих підприємств у формування поля забруднення атмосфери міста

Автори: І.Д.Лоєва, М.О.Тимощук

Рік: 2013

Число: 13

Сторінки: 18-23

Анотація

 Проведено розрахунки відносного вкладу викидів підприємств м. Одеса у формування поля забруднення атмосферного повітря двоокисом азоту при чотирьох напрямках вітру: північ, схід, південь і захід. Отримані результати дозволяють оцінити умови формування поля забруднення атмосфери міста за рахунок викидів стаціонарних джерел з урахуванням їх технічних і технологічних характеристик.

Теги: вклад викидів підприємств; двоокис азоту; напрямок вітру; рівень забруднення атмосфери; шкідливі домішки

Список літератури

  1. Берлянд М.Е. Современные проблемы атмосферной диффузии загрязнение атмосферы. – Л.: Гидрометеоиздат, 1975. – 448 с.
  2. Лоева И.Д. Оптимизационная модель планирования уровня загрязнения атмосферы большого города. Одесса: Деп. УкрНИИТИ №3199, 1992.
  3. Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды. – М.: Экономика, 1986. – 92 с.
  4. Лоева И.Д. Оценка относительного вклада предприятия в загрязнение атмосферы города вредными примесями. Одесса: Деп. УкрНИИНТИ №3198, 1992.
  5. І.Д.Лоєва, О.Г.Владимирова, В.А.Верлан. Оцінка стану забруднення атмосферного повітря великого міста (методи аналізу, прогнозу,регулювання): Монографія, – Одеса.: Екологія, 2010, – 202 с.
Завантажити повний текст (PDF)