Особливості температурного режиму у мілководних водоймах (на прикладі Дофінівського лиману) у порівнянні з прибережною акваторією моря

Автори: Большаков В.Н.

Рік: 2013

Число: 13

Сторінки: 226-233

Анотація

На підставі річних серій вимірювань з півгодинною дискретністю виявлені тонкі відмінності мінливості температури води різних часових масштабів в морі біля узбережжя Одеси і в мілководному Дофінівському лимані. При практично однакових потоках сонячної радіації – головного чинника мінливості температури – ці відмінності визначаються морфометрією водойм, яка трансформує результати дії метеорологічних факторів, включаючи ту ж сонячну радіацію. Виявлено дві цікаві особливості мінливості температури води під льодом.

Теги: добовий хід; Дофінівський лиман; лід; півгодинна дискретність; річний хід; температура води; часова мінливість; часові масштаби

Список літератури

  1. Северо-западная часть Черного моря: биология и экология. Под ред. Ю.П. Зайцева, Б.Г. Александрова, Г.Г. Миничевой. –К: Наукова Думка.– 2006.–Раздел III.–Глава 1.–С. 351-427.
  2. http://www.onetemp.com.au/Data-Loggers/HOBO-U22-001-Water-Temp-Pro-v2,-Water-Temperature-Data-Logger-Underwater.aspx?cl=2&id=43&c=28
  3. Большаков В.Н. Изменчивость температуры воды у побережья Одессы в масштабах от года до получаса // Український гідрометеорологічний журнал. − 2011. − №9. – С.220-227.
Завантажити повний текст (PDF)