Створення кадастру природних лікувальних ресурсів в системі моніторингу навколишнього середовища

Автори: Мещеряков В.І., Мокієнко А.В., Козлов А.В., Фоменко В.В

Рік: 2013

Число: 13

Сторінки: 29-33

Анотація

Проаналізовано передумови створення кадастру природних лікувальних ресурсів, що враховують специфіку кардіології, розроблена інформаційна система, яка забезпечує накопичення і систематизацію існуючих даних про ПЛР та розширення задач їх обробки.

Теги: бази даних; інформаційна система; кадастр; мониторинг; природні лікувальні ресурси

Список літератури

  1. http://www.bibliotekar.ru/ecologicheskoe-pravo-3/74.htm.
  2. Закон Украины от 05.10.2000 № 2026-III “О курортах”.
  3. http://kurort.gov.ua/catalog/tsentr_vedennya_derjavnogo_kadastru_prirodnih_l%D1%96kuvalnih_resurs%D1%96v.
  4. http://3222.ua/ru/article/oglyad_kadastrv_yak_funktsonuyut_v_ukran.htm. Обзор кадастров, которые функционируют в Украине.
  5. http://www.studzona.com/referats/view/1464 Кадастры природных ресурсов.
  6. Муртазов А.К. Экологический мониторинг. Методы и средства. – Рязань: Рязанский гос. Университет им. С.А.Есенина, 2000, – 146 с.
  7. Кузнецов О.Л., Никитин А.А., Черемисина Е.Н. Геоинформатика и геоинформационные системы. М.: ВНИИгеосистем, 2005, – 453 с.
  8. Петин А.Н., Васильев П.В. Геоинформатика в рациональном недропользовании. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2011, – 268 с.
  9. Омельянець С., Мельник І. Обґрунтування методичних підходів до розробки державного кадастру природних лікувальних ресурсів // Український бальнеологічний журнал, – 2004. – № 3,4. – С. 12-16.
Завантажити повний текст (PDF)