Оценка загрязненности воздушного бассейна города Николаев

Авторы: А.В. Чугай

Год: 2013

Номер: 13

Страницы: 10-17

Аннотация

В работе выполнена оценка и анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха г. Николаев за 2004 — 2011 гг. на основе данных мониторинга. Проведена классификация загрязнения воздушного бассейна с учетом показателя загрязнения атмосферного воздуха.

Теги: загрязняющее вещество; индекс загрязнения атмосферы; классификация; показатель загрязнения; уровень загрязнения

Список литературы

  1. Чугай А.В. Оцінка забруднення повітряного басейну південних регіонів України / Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета. Четвертий міжнародний екологічний форум. 13 – 14 вересня. Херсон,2012 – С. 94 – 100.
  2. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Миколаївській області у 2011 р. – Миколаїв, 2012. – 191 с.
  3. Безуглая Э.Ю. Мониторинг состояния загрязнения атмосферы в городах. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. — 116 с.
  4. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) / Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 9 липня 1997 р. № 201.
Скачать полный текст (PDF)