Assessment of air pollution in the city Nikolaev

Authors: A.V. Chugay

Year: 2013

Issue: 13

Pages: 10-17

Abstract

In this paper, the estimation and analysis of air pollution Nikolaev from 2004 – 2011, on the basis of monitoring data. Classification of air pollution based indicator of air pollution.

Tags: air pollution index; classification; pollutant; pollution; the rate of contamination

Bibliography

  1. Чугай А.В. Оцінка забруднення повітряного басейну південних регіонів України / Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета. Четвертий міжнародний екологічний форум. 13 – 14 вересня. Херсон,2012 – С. 94 – 100.
  2. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Миколаївській області у 2011 р. – Миколаїв, 2012. – 191 с.
  3. Безуглая Э.Ю. Мониторинг состояния загрязнения атмосферы в городах. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 116 с.
  4. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) / Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 9 липня 1997 р. № 201.
Download full text (PDF)