Сучасні тенденції зміни клімату міста Мінськ

Автори: Вітченко А.Н., Телеш І.А.

Рік: 2013

Число: 13

Сторінки: 63-74

Анотація

Дається аналіз основних характеристик клімату міста Мінськ і закономірностей їх зміни в ході приро-дного розвитку і антропогенної трансформації міського середовища. Отримані результати можуть бути використані в практиці раціонального природокористування для ухвалення грамотних управлінсь-ких рішень по оптимізації функціонування і розвитку столиці Білорусі з урахуванням можливих варі-ацій клімату.

Теги: геоэкология; зміна клімату; кліматичні параметри; місто

Список літератури

  1. Витченко А.Н. Телеш И.А. Оценка влияния погоды и климата на человека в природно-хозяйственных регионах Беларуси // Природно-хозяйственные регионы Беларуси / под ред. А.Н. Витченко – Минск, 2005. – Гл. 5. – С. 88-120.
  2. Витченко А.Н., Телеш И.А. Методика геоэкологической оценки комфортности климата городов // Вестник БГУ. Сер.2. 2007. – № 2. – С. 99-104.
  3. Витченко А.Н., Телеш И.А. Геоэкологическая оценка комфортности климата крупных городов // Геоэкологические проблемы современности: материалы 3-й Меж-дунар. науч. конф., Владимир, 23-25 сентября 2010 г. / Владимирский гос. гум. ун-т . – Владимир, 2010. – С. 7-9.
  4. Витченко А.Н., Телеш И.А. Оценка возможного изменения комфортности климата городов Беларуси // Научно-методическое обеспечение деятельности по охране окружающей среды: проблемы и перспективы: материалы науч.- практич. конф. Минск, 3 июня 2011 г. / РУП «Бел НИЦ «Экология». – Минск, 2011. – С. 68-77.
Завантажити повний текст (PDF)