Паводкова природа формування поверхневої циркуляції вод Чорного моря

Автори: Андріанова О.Р., Белевич Р.Р.

Рік: 2013

Число: 13

Сторінки: 234-238

Анотація

Природа формування поверхневої циркуляції Чорного моря розглянута за фактичними зйомками у весняний (квітень), літній (липень), осінній (вересень) та зимовий (лютий-березень) періоди року. Визначна роль паводку річок у формуванні поверхневої циркуляції вод Чорного моря та послідовному сезонному розвитку інтенсивності спочатку західного (квітень), а потім східного (вересень) циклонів показана як за кліматичними, так і по конкретним гідрологічним зйомкам.

Теги: дивергенция; динамічна топографія; конвергенция; річковий стік; циркуляция вод; Чорне море

Список літератури

  1. Блатов А.С., Булгаков Н.П., Иванов В.А., Косарев А.Н., Тужилкин В.С. Изменчивость гидрофизических полей Черного моря. – Л.: Гидрометеоиздат, 1981. – 240 с.
  2. Иванов В.А., Белокопытов В.Н. Океанография Черного моря. – Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2011. – 213 с.
  3. Коротаев Г.К. О причине сезонного хода циркуляции в Черном море // Морской гидрофизический журнал. – 2001. – №6. – С. 14-20.
  4. Полонский А.Б., Шокурова И.Г. Изменения сезонного хода геострофической циркуляции в Черном море // Морской гидрофизический журнал. – 2010. – №1. – С. 16-39.
  5. Белевич Р.Р., Андрианова О.Р., Попов Ю.И., Скипа М.И. Особенности климатической циркуляции вод Черного моря по данным распределения динамических высот вдоль оси зоны черноморской дивергенции // Український гідрометеорологічний журнал. – 2011. – №8. – С. 234-241.
  6. Зубов Н.Н., Мамаев О.И. Динамический метод вычисления элементов морских течений. – Л.: Гидрометеоиздат. – 1956. – 116 с.
Завантажити повний текст (PDF)