Деякі підходи щодо завчасного передбачення перебігу весняного водопілля на р. Прип’ять біля м. Мозир

Автори: Ю.О.Чорноморець, О.І.Лук’янець

Рік: 2013

Число: 13

Сторінки: 138-146

Анотація

В статті розглянуті деякі підходи щодо завчасного передбачення перебігу стоку під час весняного водопілля на р. Прип’ять біля м. Мозир на основі типізації гідрографів весняного стоку за рядом ознак, що характеризують особливості розвитку процесів його формування. Розробка типових схем розподілу в часі весняного стоку з метою його довгострокового прогнозування виконувалася в певному наближенні та ґрунтується на статистичній обробці й аналізі багаторічних даних гідрометричних спостережень (1881-2009 рр.).

Теги: весняне водопілля; об’єми води; розподіл стоку; терміни проходження водопілля

Список літератури

  1. Аполлов Б.А., Калинин Г.П., Комаров В.Д. Курс гидрологических прогнозов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 420с.
  2. Бефани Н.Ф., Калинин Г.П. Упражнения и методические разработки по гидрологическим прогнозам. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – С.159-185.
  3. Георгиевский Ю.М. Шаночкин С.В. Гидрологические прогнозы: Учебник. – СПб.: изд. РГГМУ – 2007. – С.170-269.
  4. Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Шакірзанова Ж.Р. Дослідження впливу сучасних змін клімату на характеристики максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Прип’ять // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. зб. – К.: ВГЛ „Обрії”, 2010.- Т.3(20). – С. 50-59.
  5. Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз) – К.: Ніка–центр, 2010. – 316 с.
  6. Руководство по гидрологическим прогнозам. – Вып. 1. Долгосрочные прогнозы элементов водного режима рек и водохранилищ – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 246 с.
  7. Чорноморець Ю.О. Багаторічна динаміка основних елементів водного режиму р. Десна//Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. зб. – К.: ВГЛ „Обрії”, 2009.- Т.17.- С. 80-93.
  8. Чорноморець Ю.О.,. Фріндт К.Т. Багаторічна динаміка термінів проходження весняного водопілля на річках басейну Десни // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. зб. – К.: ВГЛ „Обрії”, 2010.- Т.2(19).- С. 94-105.
  9. Чорноморець Ю.О., Лук’янець О.І. Оцінка часового розподілу стоку води р. Десна за період весняного водопілля // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Наук. зб. – К.: ВГЛ „Обрії”, 2010.- Т.4(21).- С. 56-67.
  10. Шакірзанова Ж.Р. Аналіз та просторове узагальнення строків проходження весняних водопіль на рівнинних річках України // Вісник Одеського державного екологічного університету. – Одеса, 2008.- Вип.6.-С.157-164.
Завантажити повний текст (PDF)