Оцінка впливу змін клімату на агрокліматичні умови вирощування соняшнику в Україні

Автори: Жигайло О.Л., Жигайло Т.С.

Рік: 2016

Число: 17

Сторінки: 86-92

Анотація

У статті розглянуто агрокліматичні умови росту, розвитку і формування врожаю соняшнику під впливом змін клімату за сценарієм А1В. На основі моделі впливу факторів зовнішнього середовища на формування продуктивності соняшнику проведена оцінка впливу змін клімату на урожай насіння соняшнику в Лісостеповій і Степовій зонах України.

Теги: вологозабезпеченість; зміна клімату; опади; період вегетації; соняшник; сценарий; температура; урожай

Список літератури

  1. Агрокліматичний довідник по території України. / За ред. Т.І. Адаменко, М.І. Кульбіди, А.Л. Прокопенко. – Кам’янець-Подільськ, 2011. – 107 с.
  2. Динамическое моделирование в агрометеорологии. / Под ред. Ю.А. Хваленского, О.Д. Сиротенко, А.Н. Полевого. – Л.: Гидрометеоиздат, 1982. – 145 с.
  3. Изменения климата Беларуси и их последствия. / Под ред. В.Ф. Логинова. – Минск: Тонпик, 2003.
  4. Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України. / За ред. С.М. Степаненка, А.М. Польового. – Одеса: Вид. «ТЕС», 2015– 520 с.
  5. Краковська С.В. Верифікація даних світового кліматичного центру (CRU) та регіональної моделі клімату (RЕМО) щодо прогнозу приземної температу-ри повітря за контрольний період 1961-1990 рр. / [Краковська С.В., Паламарчук Л.В., Шедеменко І.П., Дюкель Г.О., Гнатюк Н.В] // Наук. праці УкрНДГМІ. – 2008. – № 257. – С. 42-60.
  6. Логинов В.Ф. Причины и следствия климатических изменений / В.Ф. Логинов. – Минск: Навука і тэхніка, 1992. – 320 с.
  7. Польовий А.М. Моделювання гідрометеорологічного режиму та продуктивності агроекосистем / А.М. Польовий. – К.: КНТ, 2007. – 344 с.
  8. Cиротенко О.Д. Будущее сельского хозяйства России в связи с ожидаемыми изменениями климата / О.Д. Cиротенко // В сб.: Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – 2000. – Т. XVII. – С. 258-274.
Завантажити повний текст (PDF)