Особливості розподілу однорідних зон в полях гідрометеорологічних характеристик Північнотихоокеанського регіону в холодний період року

Автори: Сєрга Е.М.

Рік: 2016

Число: 17

Сторінки: 49-60

Анотація

Пропонуються схеми районування полів різниці середньомісячних температур підстильна поверхня – повітря на висоті 2 м, поверхневих потоків прихованого тепла, зональної складової швидкості вітру в пвнічної частині Тихого океану, виконаного за допомогою Універсального итераційного методу кластеризації даних. Наведено фізичний і статистичний аналіз отриманих схем кластеризації, що має гарне наукове обгрунтування. Показано, що аналогічно розподілу у Північній Атлантиці, розподіл зональної складової швидкості вітру має широтний напрямок, а потоків прихованого тепла і різниці температур нагадує осередковий характер з збереженням загальної структури протягом холодного періоду.

Теги: внутрішньокластерна дисперсія; кластер; критерий; потік тепла; репрезентативний вектор; різниця температур

Список літератури

 1. Stocker T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, P.M. Midgley (Eds). IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1535.
 2. Лаппо С.С. Крупномасштабное тепловое взаимодействие в системе океан-атмосфера и энергоактивные области Мирового океана /С.С. Лаппо, С.К. Гулев, А.Е. Рождественский. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990. – 335 с.
 3. Кулаичев А.П. Методы и средства комплексного анализа данных /А.П. Кулаичев. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 276 с.
 4. Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика /М.Б. Лагутин. – М.: П-центр, 2003. – 347 с.
 5. Школьний Є.П. Обробка та аналіз гідрометеорологічної информації: Підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] /Є.П. Школьний, І.Д. Лоєва, Л.Д. Гончарова.- К.: Міносвіти України, 1999.- 578 c.
 6. Jain A., Murty M., Flynn P. Data clustering: A review. ACM Computing Surveys, 1999, vol. 31, no. 3, pp. 264–323.
 7. Lance G.N., Willams W.T. A general theory of classification sorting strategies. 1. Hierarchical systems. Comp. J., 1967, no. 9, pp.373–380.
 8. Мандель И.Д. Кластерный анализ /И.Д. Мандель. – М.: Финансы и Статистика, 1988. – 339 с.
 9. Серга Э.Н. Универсальный итерационный метод кластеризации данных /Э.Н. Серга //Український гідрометеорологічний журнал. -2013. -№12. – С. 112-123.
 10. Служба данных ЕСMWF ERA-40 [Електронний ресурс].- Режим доступа к журналу.: http://www.ecmwf.int/products/data.
 11. Атлас океанов. Тихий океан /Под ред. С.Г. Горшкова. – Л: Изд. ГУНИО, 1974.
Завантажити повний текст (PDF)