Оцінка якості ґрунтів за реакцією грунтового розчину та вмістом важких металів на півдні Одеської області

Автори: Ляшенко Г.В., Прикуп Л.О.

Рік: 2016

Число: 17

Сторінки: 17-22

Анотація

В статті досліджено сучасний стан якості ґрунтів за реакцією ґрунтового розчину та вмістом важких металів на півдні Одеської області та надано оцінку якості ґрунтового покриву на досліджуваній території. Дослідження проведено за відповідними категоріями реакції ґрунтового розчину та порівнянні концентрацій важких металів зі значеннями гранично-допустимих концентрацій. На досліджуваній території переважають ґрунти з слабко лужною та лужною реакцією та повсюдно спостерігається наявність важких металів, що потребує проведення певних змін в організації різних типів угідь.

Теги: важкі метали; реакція ґрунтового розчину; якість ґрунтів

Список літератури

  1. Крикунова О.В. Агроекологічні аспекти оцінки ґрунтів в системі ґрунтозахисних технологій /О.В. Крикунова //Матеріали Міжнародної конференції «Молодь у вирішенні екологічних та соціально-економічних проблем сьогодення», 15-20 жовтня 2012. – С. 48-49.
  2. Ярошко М. Кислотність грунтів та її вплив на живлення рослин /М. Ярошко //Агроном №1, лютий 2013 р. – С. 30-34.
  3. Земельні ресурси України /За ред. В.В. Медвєдєва, Т.М. Лактіонової. – К.: Аграрна наука, 1998. – 150 с.
  4. Сафранов Т.А. Загальна екологія та неоекологія: Конспект лекцій /Т.А. Сафранов. – К.: КНТ, 2005. – 188 с.
  5. Атлас Одеської області. – Одеса: ХОРС, 2002. – 36 с.
  6. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /Т.А. Сафранов. – Львів: «Новий Світ-2000», 2003. – 248 с.
  7. Кісеолар М.Г. Засади щодо охорони та збереження родючості ґрунтів Одеської області /М.Г. Кісеолар, А.Г. Новаковський, В.П. Онищук та ін. – Одеса: Науково-виробниче видання, 2008. – 105 с.
  8. Кулиджанов Г.В. Экологическое состояние почвенного покрова Одесской области /Г.В. Кулиджанов //Агроекологічний журнал. – 2010. – №4. – С. 60-64.
Завантажити повний текст (PDF)