Оцінка зміни агрокліматичних умов вирощування проса в південних областях України в зв’язку зі зміною клімату

Автори: Данілова Н.В.

Рік: 2016

Число: 17

Сторінки: 93-101

Анотація

Розглядалися зміни агрокліматичних ресурсів та агрокліматичних умов формування продуктивності проса за різні проміжки часу. Аналіз тенденції зміни клімату виконано шляхом порівняння даних за кліматичними сценаріями А2 та А1В та середніх багаторічних характеристик кліматичних та агрокліматичних показників. Проведена порівняльна харак-теристика продуктивності проса в умовах зміни клімату за середньо багаторічними даними (1986-2005 рр.) та за сценаріями зміни клімату А2 і А1В (2011-2030 рр. та 2031-2050 рр.).

Теги: вологозабезпеченість; зміна клімату; опади; просо; температура повітря

Список літератури

  1. Агрокліматичний довідник по території України / За ред. Т.І. Адаменко, М.І. Кульбіди, А.Л. Прокопенко. — Кам’янець-Подільський, 2011. — 107 с.
  2. Зінченко О.І. Рослинництво : Підручник / О.І. Зінченко, В.Н. Салатенко, М.А. Білоножко — К.: Аграрна освіта, 2001. — 291 с.
  3. Івані Жужанна. Підвищення стійкості до зміни клімату сільськогосподарського сектору Півдня України / Жужанна Івані. – Сентендре, Угорщина, жовтень, 2015. – С. 5-7.
  4. Корзун О.С. Возделывание просовидных культур в Республике Беларусь: [монография] / О.С. Корзун, Анохина Т.А., Кадыров Р.М., Кравцов С.В. − Гродно: ГГАУ, 2011. − C. 6.
  5. Польовий А.М. Оцінка впливу змін клімату на зміни агрокліматичних ресурсів Луганського регіону, умови росту та продуктивність сільськогосподарських культур і природної рослинності. Рекомендації щодо адаптації до цих змін : звіт / А.М. Польовий – Одеса, 2012. – 7 с.
  6. Просвиркина А.Г. Агрометеорологические условия и продуктивность проса / А.Г. Просвиркина. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – C. 15-23.
  7. Степаненко С.М. Зміни режиму опадів в Україні: Агроекологічний журнал №2 / С.М. Степаненко, А.М. Польовий, О.С. Дем’янюк, О.О. Дронова. – Київ, 2014. – 10 с.
  8. Стрижова Ф.М. Растениеводство: [учебное пособие] / Ф.М. Стрижова, Л.Е. Царева, Ю.Н. Титов. -Барнаул: Изд-во АГАУ, 2008. 79-87 с.
Завантажити повний текст (PDF)