Циркуляційні умови виникнення сильного та стихійного вітру над південним заходом України

Автори: Івус Г.П., Агайар Е.В., Гурська Л.М., Семергей-Чумаченко А.Б.

Рік: 2016

Число: 17

Сторінки: 38-48

Анотація

У статті описуються особливості взаємодії великомасштабної циркуляції атмосфери з формуванням несприятливих погодних умов в холодний період (жовтень-березень) 2011-2014 рр. в районі Північно-Західного Причорномор’я, які проявляються як сильний і дуже сильний вітер. Для випадків швидкості вітру ≥ 15 м·с-1 за даними синоптичного архіву розраховані індекси циркуляції Каца для ізобаричної поверхні 500 гПа. Більш детальне дослідження структури макроциркуляційних процесів при сильному вітрі, крім індексів Каца, дозволяє отримати класифікація і календар послідовної зміни елементарних циркуляційних механізмів (ЕЦМ) Північної півкулі по Б.Л. Дзердзеєвському і типізація синоптичних процесів, розроблена на кафедрі метеорології і кліматології ОДЕКУ. Отримано, що посилення швидкості вітру на півдні України до критеріїв сильного і дуже сильного, в основному, відбувається за рахунок меридіонального характеру циркуляції атмосфери. При цьому переважають змішана або західна форми циркуляції за індексом Каца, тип ЕЦМ 12а і 13з по Дзердзеєвському і типи 5 (підтип 5.2) і 6 (всі підтипи в залежності від ЕЦМ) за синоптичною типізаціїєю ОДЕКУ.

Теги: елементарні циркуляційні механізми (ЕЦМ); індекси циркуляції; прогноз сильних вітрів; синоптичні процеси; типізація атмосферної циркуляції

Список літератури

 1. Воскресенская Е.Н. Классификация синоптических процессов штормов в Азово-Черноморском басейне /Е.Н. Воскресенская, В.А. Наумова, М.П. Евстигнеев, В.П. Евстигнеев // Тр. УкрНИГМИ. – 2009. – Вип. 258. – С. 189-200.
 2. Савтер Л.А. Стихійні гідрометеорологічні явища, що спостерігались на акваторії Чорного та Азовського морів в 2014 р. / Л.А. Савтер // Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. – 2014. – № 2(17). – С. 13-16.
 3. Івус Г.П. Характеристика сучасного вітрового режиму у північному Причорномор’ї / Г.П. Івус, А.Б. Семергей-Чумаченко, Л.М. Гурська, М.В. Бородкіна, Д.С. Черней // Зб. статей за матеріалами студентської наук. конф. ОДЕКУ 14-17 квітня 2009. – Одеса:ОДЕКУ. – 2009. – С. 15-20.
 4. Настанова по службі прогнозів та попередженнь про небезпечні та стихійні явища погоди. – Київ, Державний комітет України з гідрометеорології. – 2004. – 31 с.
 5. Івус Г.П. Коротка характеристика вітрового режиму півдня Одеської області у 2005-2013 рр. / Г.П. Івус, А.Б. Семергей-Чумаченко, О.В. Замфіров // Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. – 2014. – № 2(17). – С. 73-80.
 6. Івус Г.П. До проблеми типізації синоптичних процесів над півднем України в сучасних умовах / Г.П. Івус, А.Б. Семергей-Чумаченко, Е.В. Агайар // Причорноморський екологічний бюлетень. – 2009. – № 2(32). – С. 25-33.
 7. Івус Г.П. Статистичні характеристики швидкості вітру над Сходом України у січні в епоху кліматичних змін / Г.П. Івус, А.Б. Семергей-Чумаченко, С.О. Зубкович // Фізична географія та геоморфологія. – 2009. – Вип. 57. – С. 23-28.
 8. Івус Г.П. Спеціалізовані прогнози погоди [підручник] / Г.П. Івус. – Одеса: ТЕС, 2012. – 407 с.
 9. Івус Г.П., Агайар Е.В, Гурська Л.М., Зубкович С.О. До питання про типізацію синоптичних процесів над територією України / Г.П. Івус, Е.В. Агайар, Л.М. Гурська, С.О. Зубкович // Вісник ОДЕКУ. – 2015. – Вип. 19. – С. 41-47.
 10. Ivus G.P., Zubkovych S.O., Khomenko G.V., Kovallkov I.А. Conditions of formation of danqerous wind zones on the territory of Ukraine. European Applied Science, Europaische Fachhochsschule, 2014, Ed. 10, pp. 59-64.
 11. Івус Г.П. Вплив циркуляції атмосфери на погодні умови Північно-Західного Причорномор’я / Г.П. Івус, Л.М. Гурська, А.В. Плужніченко // Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. – 2014. – № 2(17). – С. 80-87.
 12. Ivus G.P., Zubkovych S.O., Agayar E.V., Hurska L.M. To the question about typification of synoptic processed over territory of Ukraine. International Journal of Research In Earth and Environmental Sciences, 2015, vol. 03, № 1, pp. 21-27.
 13. Кононова Н.К. Классификация циркуляционных механизмов Северного полушария по Б.Л. Дзердзеевскому / Н.К. Кононова // отв. ред. А.Б. Шмакин; Рос. акад. наук, ин-т географии – М.:Воентехиниздат, 2009. – 372 с.
 14. Rossby C.-G. et al. Relations between variations in the intenciti on the zonal circulation of the atmosphere and the displacements of the semlpermanent centers of action. Journal Marine Research, 1939, vol. 2, pp. 38-55.
 15. Блинова Е.Н. Гидродинамическая теория волн давления, температурных волн и центров действия атмосферы / Е.Н. Блинова // Докл. АН СССР. – 1943. – Т. 39. № 7. – С. 284-287.
 16. Кац А.Л. Об изучении и оценке общей циркуляции атмосферы / А.Л. Кац // Метеорология и гидрология. – 1954. – № 6. – С. 13-18.
 17. Кац А.Л. Индекс циркуляции как показатель зональных и меридиональных синоптических процессов / А.Л. Кац // Метеорология и гидрология. – 1959. – № 5. – С. 3-8.
 18. Кац А.Л. Сезонные изменения общей циркуляции атмосферы и долгосрочные прогнозы / А.Л. Кац // – Л.:Гидрометеоиздат, 1960. – 270 c.
 19. Петросянц М.А. Крупномасштабное воздействие глобальной циркуляции атмосферы с температурой поверхности экваториальной части Тихого океана / М.А. Петросянц, Д.Ю. Гущина // Метеорология и гидрология. – 1998. – № 5. – С. 5-24.
 20. Гущина Д.Ю. Связь интенсивности циркуляции в циклонах умеренных широт с аномалиями температуры воздуха и осадков / Д.Ю. Гущина, Т.Г. Аракелян, М.А. Петросянц // Метеорология и гидрология. – 2008. – № 11. – С. 5-20.
 21. Дзердзеевский Б.Л. Типовые схемы общей циркуляции атмосферы и индекс циркуляции / Б.Л. Дзердзеевский, А.С. Монин // Изв. АН СССР. Сер. геофиз. – 1954. – № 6. – С. 562-574.
 22. Золотокрылин А.Н. Сравнение синоптической и формальной классификации крупномасштабной циркуляции атмосферы Северного полушария / А.Н. Золотокрылин, К.В. Коняев, И.Н. Эзау // Метеорология и гидрология. – 1998. – № 2. – С. 34-44.
 23. Наумова В.А. Штормовые волны в Азово-Черноморском бассейне как региональный отклик на крупномасштабные процессы в системе океан-атмосфера / В.А. Наумова, Н.Е. Воскресенская, М.П. Евстигнеев, В.П. Евстигнеев // Мат. конф. «Глобальні та регіональні зміни клімату», Київ, 2010. – С. 43 – 45.
 24. Савтер Л.А. Опис гідрометеорологічних умов, які мали найбільш істотний вплив на виробничу діяльність основних господарських галузей у 2011 році / Л.А. Савтер // Вестник Гидрометцентра Черного и Азовского морей. – 2011. – №2(13). – С.3-14.
Завантажити повний текст (PDF)