Характеристика радіаційно-теплових ресурсів в Україні на період до 2050 р. в умовах зміни клімату

Автори: Польовий А.М., Божко Л.Ю.

Рік: 2016

Число: 17

Сторінки: 70-78

Анотація

Розглядаються показники радіаційно-теплового режиму по природно-кліматичних зонах України за період 1986 – 2005 рр. в порівнянні з очікуваними їх змінами, розрахованими за двома сценаріями RCP4,5 та RCP8,5 на період 2015 – 2050 рр. Відзначається, що до 2050 р. буде спостерігатись підвищення надходження сонячної радіації за обома сценаріями порівняно з середніми багаторічними значеннями. А це в свою чергу спричинить підвищення температурного режиму в усіх агрокліматичних зонах України.

Теги: сонячна радіація; сума температур; температура; фотосинтетичний потенціал; фотосинтетично активна радіація

Список літератури

  1. Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України / За ред. С.М. Степаненка та А.М. Польового. – Одеса: «Екологія», 2011. – 694 с.
  2. Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України / За ред. С.М. Степаненка, А.М. Польового. –Одеса: Вид. “ТЕС”, 2015. – 520 с.
  3. Антропогенные изменения климата // Под ред. М.И. Будыко, Ю.А. Израэля. –Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 405 с.
  4. Волощук В.М. Основні закономірності сучасного потепління клімату на території України і його екологічні наслідки / В.М. Волощук // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. – Київ – Луцьк. – Т. 3. –С. 202 – 208.
  5. Глобальные и региональные изменения климата и их природные и социально-экономические последствия / Под ред. В.М. Котлякова. – М.: «Геос», 2000. – 262 c.
  6. Тооминг Х.Г. Солнечная радиация и формирование урожая / Х.Г. Тооминг. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 200 с.
  7. Будаговский А.И. Основы количественной теории фотосинтетической деятельности посевов / А.И. Будаговский, Ю.К. Росс. // В кн. Фотосинтезирующие системы высокой продуктивности. –М.: Наука, 1966. –С. 51 – 58.
  8. Полевой А.Н. Прикладное моделирование и прогнозирование продуктивности посевов / А.Н. Полевой. – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. -318 с.
  9. Гребенюк Н. Нове про зміну глобального та регіонального клімату в Україні на початку ХХІ ст. / Н. Гребенюк, Т. Корж, А. Яценко // Водне господарство України. – 2002. – № 5-6. – С. 56-62.
Завантажити повний текст (PDF)