Вплив лісового господарства півдня України на регулювання вуглекислого газу в атмосферному повітрі

Автори: Дронова О.О., Кузнєцова Ю.О.

Рік: 2016

Число: 17

Сторінки: 79-85

Анотація

У статті описується Цюрупинське лісо – мисливське господарство, як найпотужніша природна екосистема впливу на регулювання техногенних процесів, а саме зменшення навантаження вуглекислого газу на природне середовище. Визначено роль лісу для сухостепової підзони України. Продемонстровані дані процесу фотосинтезу, який відбувається в хвої шпилькових порід, домінуючих за площами заліснення. Надається аналіз дослідження динаміки поглинання вуглекислого газу за вересень – листопад 2015 року. Описано найсприятливіші періоди протікання процесу поглинання СО2 та відмічено спад. Доведено, що інтенсивність поглинання вуглекислого газу хвоєю сосни кримської майже в два рази більша за поглинання вуглекислого газу хвоєю сосни звичайної.

Теги: вуглекислий газ; климат; сосна звичайна; сосна кримська; фотосинтез

Список літератури

 1. Глобальное изменение климата и энергии [Электрон-ный ресурс]:Отчет МКИК//: Режим доступа: http://www.planetseed.com/ru/relatedarticle/otchiet-mkik
 2. Морозюк О.В. Глобальні зміни клімату та регіональний вплив лісів на баланс вуглецю/ О.В. Морозюк // Науковий вісник Львів. нац. Лісотехн. ун-ту. – К.: 2009. − Вип. 19.15. – С. 88-92.
 3. Павлюк В.В. Ріст сіянців хвойних порід за різної освітленості та концентрації СО2 / В.В. Павлюк // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – 2006. – Вип. 30.– С. 214-220.
 4. Лакида П.І. Надземна фітомаса та депонований вуглець дерев сосни кримської у Криму [Електроний ресурс] /П.І. Лакида, Р.Д. Василишин // Режим доступу: file:///C:/Users Юлия/Downloads/nvnau_lis_2014_198(1)__6.pdf
 5. Дейнега Е.А. Экспресс – контроль антропогенной трансформации городских экосистем методами биоиндикации хвойных пород [Электронный ресурс]/ Е.А. Дейнега, О.А. Саватеева // Режим доступа: http://www.rae.ru/fs/pdf/2012/5-2/29946.pdf
 6. Ковылина О.П. Оценка жизненного состояния сосны обыкновенной в зоне техногенного загрязнения [Электронный ресурс] /О.П. Ковылина, И.А. Зарубина, А.Н. Ковылина // Режим доступа: http://forestculture.narod.ru/HBZ/Stat_08_3-4/kovilina_zarub.pdf
 7. Herman Shugart, Roger Sedjo, Brent Sohngen. Forests & Global climate change. Proc. University of Virginia, The Ohio State University, 2013, pp. °88-92.
 8. Ворон В.П. Вплив агротехногенного забруднення на просторову структуру соснових деревостанів /В.П. Ворон, О.Ю. Бологов, О.І. Романенко // Лісівництво і агромеліорація. – Х.: УкрНДІЛГА, 2012. – №121. – С. 151-156.
 9. Prentice K.C., Fung I.Y. Bioclimatic simulations test the sensitivity of terrestrial carbon storage to perturbed climate sand Forests & Global climate change Potentia l Impactson U.S. Forest Resources Prepared for the Pew Centeron Global Climate Change by Herman Shugart. University of Virginia Roger Sedjo resources for the Brentsohngen the Ohio State University, 1990, pp. 48-51. Available at: http://forestecology.cfans.umn.edu
 10. Кизеев А.Н. Изменения морфологических и физиолого-биохимических показателей хвои сосны обыкновенной в условиях аэротехногенного загрязнения [Электронный ресурс] /А.Н. Кизеев // Молодой ученый. — 2011. — №3. Т.1. – С. 120-128. Режим доступа: http://www.moluch.ru/archive/26/2769/
 11. Ялынская Е.Е. Экофизиология дыхания сосны и СО2 – газообмен в сосновом ценозе [Электронный ресурс] /Е.Е. Ялынская. – Режим доступа: http://earthpapers.net/preview/13783/d?#?page=1.
 12. Уліганець С.І. Конструктивно-географічний аналіз ландшафтно-рекреаційних систем (на прикладі Закарпатської області) : автореф. дис… канд. геогр. наук: 11.00.11 / С.І. Уліганець; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 201с.
 13. Юровчик В.Г. Конструктивно-географічні засади оптимізації лісів і лісового господарства Волинської області : автореф. дис. … канд. геогр. наук: 11.00.11 / В.Г. Юровчик; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 220 с.
 14. Проект організації і розвитку ДП «Цюрупинське лісомисливське господарство» Херсонського обласного управління лісового і мисливського господарства. – Ірпінь: Укрдержліспроект, 2011. – 192с.
Завантажити повний текст (PDF)