Сучасний розподіл вітру в Марокко

Автори: Сліже М.О., Семергей-Чумаченко А.Б., Ель Хадрі Юссеф

Рік: 2016

Число: 17

Сторінки: 61-69

Анотація

У статті описані особливості сучасного режиму вітру в Марокко. Проаналізовано результати спостережень за швидкістю і напрямком вітру на 26 станціях країни за період з 2005 по 2014 рр. Визначено характер розподілу середньомісячних значень швидкості вітру по території, а також її сезонні зміни. У досліджуваному періоді виявлено зростання швидкості вітру на всіх станціях в тепле півріччя, при цьому в північних і центральних районах Марокко відзначається переважання слабкого вітру. Формування вітрового режиму відбувається в більшості регіонів країни під впливом гірського рельєфу, а на берегових станціях – в умовах розвиненої бризової циркуляції.

Теги: напрямок вітру; режим вітру в Марокко; швидкость вітру

Список літератури

 1. Алисов Б.П. Климатология / Б.П. Алисов, Б.В Полтараус. М.: Изд-во МГУ, 1974. – 300 с.
 2. Биро П. Средиземноморье. T. І-ІІ. / П. Биро, Ж. Дреш. -М.: ИЛ, 1962. – 464 с.
 3. Бурман Э.А. Местные ветры / Э.А. Бурман. – Л.: Гидрометеоиздат, 1969. –343 с.
 4. Атлас гидрометеорологических данных. Африка / Гл. штаб ВВС, ГГО им. А.И. Воейкова. Т. 2. – СПб.: Б., 1993. – 350 с.
 5. Воробьев В.И. Синоптическая метеорология / В.И. Воробьев . – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 616 с.
 6. Дроздов О.А. Климатология / О.А. Дроздов, В.А. Васильев, Н.В. Кобышева, А.Н. Раевский, Л.К. Смекалова, Е.П. Школьный. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 568 с.
 7. Махжуб Мохамед Фадель. Перспективы использования возобновляемых источников энергии и выбор конструкции генератора для работы в условиях Западной Сахары: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. техн. наук: 05.09.03 / Махжуб Мохамед Фадель. – СПб., 2000. – 24 с.
 8. Филлипсон А. Средиземноморье / А. Филлипсон. – М., 1911. – 430 с.
 9. Климатические характеристики земного шара: Азия (без СССР), Африка, Австралия, Океания, Юж. Америка / Под ред. д.геогр.н. А.Н. Лебедева. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 319 с.
 10. Ель Хадрі Юссеф. Характеристика сучасного режиму вітру над Марокко / Ель Хадрі Юссеф // матеріали XІV Наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ. – Одеса, 2015. – С. 168-169.
 11. Гаврилов Н.И. Марокко / Н.И. Гаврилов. – М.: Географгиз, 1998. – 187 с.
 12. Архив_погоды_в_Марокко [Электронный ресурс] : URL: http://rp5.ua/
 13. Архив_погоды_в_Марокко [Электронный ресурс] : URL: http://www7.ncdc.noaa.gov/CDO/cdo
 14. Born K., Fink A.H., Knippertz P. Meteorological processes influencing the weather and climate of Morocco. Impacts of Global Change on the Hydrological Cycle in West and North-west Africa. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2010, pp. 150-163.
 15. EASAC. Extreme Weather Events in Europe: preparing for climate change adaptation: Report. 2013, p. 137. Available at:: http:/www.easac.eu
 16. Huebener H., Kerschgens M. Downscaling of current and future rainfall climatologies for southern Morocco. Part I: Downscaling method and current climatology. Int. Jour. Climatol, 2007, #27, pp. 1763–1774.
Завантажити повний текст (PDF)