Long-term variability of a climate and water regime of the rivers of Podol

Authors: N. Loboda, S. Melnyk

Year: 2009

Issue: 05

Pages: 184-191

Abstract

The analysis of long-term variability of climatic factors within Podol is carried out. Statistically significant rise in temperature in region in the absence of changes in the tendency of sediments is marked. In a runoff of the rivers the phase which has begun in 1998 of increase of hydraulicity proceeds. Seasonal redistribution of a runoff of the rivers from considered territory became less expressed, and on some rivers return process (increase of a share of a runoff during a spring season) has begun.

Tags: a water runoff; long-term changes of temperature; seasonal changes of a runoff; the rivers of Podol

Bibliography

  1. Глушков В.Г. Перспективы и пути развития гидрологии в СССР. – Изв. ГГИ, 1934, № 65, с. 23-30.
  2. Будыко М.И. Эволюция биосферы. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 488с.
  3. Вишневський В.І., Косовець О.О. Гідрологічні характеристики річок України. – К.: Ніка-Центр. – 2003. – 324 с.
  4. Вишневський В.І. Про природні чинники підтоплення//Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2007. – Т. 12 – С. 78-82.
  5. Вишневський В.І., Косовець О.О. Зміни стану довкілля України//Географія в інформаційному суспільстві. – 2008. – Т. ІІІ – С.5-13.
  6. Гідролого-гідрохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра / В.К. Хільчевський, І.М. Ромась, М.І. Ромась та ін.; За ред. В.К. Хільчевського. – К.: Ніка-Центр, 2007. – 184 с.
  7. Лобода Н.С. Потепління та оцінка можливих наслідків перспективи змін водних ресурсів України в умовах глобального потепління//Географія в інформаційному суспільстві. – 2008. – Т. ІІІ – С. 17-19.
  8. Гребінь В.В. Географо-гідрологічний аналіз як метод досліджень сучасних змін водного режиму річок//Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2006. – Т. 9 –С. 17-30.
  9. Мельник С.В., Киндюк Б.В., Дилевская Е.В. Сток взвешенных наносов на реках Подольской возвышенности// Вісник Дніпропетровського університету. Серія геологія, географія. 2006. – Вип. 8. – №10. – С. 78-84.
  10. Гребінь В.В. Внутрірічний розподіл стоку води і наносів лівобережних приток Дністра та його сучасні зміни. //Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – 2005. – Т. 7 – С. 133-142.
Download full text (PDF)