Розробка загальної структури системи радіозондування атмосфери в Україні

Автори: Вельмискин Д.І., Лімонов О.С., Лавріненко Ю.В., Пустовіт Т.М., Бучинська І.В.

Рік: 2016

Число: 18

Сторінки: 12-17

Анотація

У статті проведений аналіз існуючої системи радіозондування атмосфери України, визначені її недоліки, пред’явлені вимоги, що відповідають міждународним стандартам. Запропонована структура системи радіозондування атмосфери з використанням радіонавігаційних систем GPS і “Глонасс”. Авторами запропоновані конкретні технічні рішення найбільш важливих елементів системи на базі сучасних інформаційних технологій.

Теги: метеорологічні параметри; приймач; радиозонд; радионавигация; супутники; цифровий пакет

Список літератури

  1. Сытов В. Н., Вельмискин Д. И., Лавриненко Ю. В, Лимонов А. С., Перелыгин Б. В., Пустовит Т. М. Анализ системы получения и обработки результатов радиозондирования и обоснование путей ее развития // Вісник Одеського декржавного екологічного університету. 2006. Вип. 16. С. 232-236.
  2. Вельмискин Д. И. Удосконалення методів побудови системи одержання та обробки вимірювальної інформації з метою моніторингу навколишнього середовища. НДР №0113 U000164, Розділ 3, 2013.
  3. Иванов В.Э., Плохих О.В. Радионавигация в системах аэрологического радиозондирования атмосферы // Вестник ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, Проектирование и анализ радиотехнических и информационных систем: серия радиотехническая. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГ-ТУ-УПИ, 2004, № 18 (48).
  4. Иванов В. Э., Фридзон М. Б., Ессяк С. П. Радиозондирование атмосферы. Технические и метрологические аспекты разработки и применения радиозондовых измерительных средств // УрО РАН. Екатеринбург, 2004. C. 596.
  5. Перова А. И., Харисова В. Н. ГЛОНАСС: принципы построения и функционирования // Радиотехника, М., 3-е изд., 2005. C.688.
  6. Шебшаевич В. С., Дмитриев П. П., Иванцев Н. В. Сетевые спутниковые радионавигационные системы. М.: Радио и связь,  2-е изд, 1993. 408 c.
  7. Hinzpeter-Max F. E. The reference radiosonde as a tool for improving meteorological data from conventional radiosondes. IEEE Trans. Geosci. Electron., 1973, vol. 11, no 2, pp. 110-123.
  8. Lenhard R. W. A ravished assessment of radiosonde accuracy. Bull. Amer. Meteorol. Soc., 1973, vol. 54, no 7, pp. 691-694.
Завантажити повний текст (PDF)