Результати розрахунку вітро-хвильової динаміки вод в Тилігульському лимані

Автори: Сахненко О.І.

Рік: 2016

Число: 18

Сторінки: 140-149

Анотація

Вивчено особливості просторового розподілу основних параметрів вітрових хвиль, таких як висота, середній період, середня довжина, на акваторії Тилігульського лиману. Наведено оцінки придонних орбітальних швидкостей хвильових рухів, що визначають транспорт донного матеріалу. Максимальні висоти значних хвиль отримані в центральній, найбільш глибоководній частині лиману, а також в південній частині акваторії та у навітряних берегів. При штормових вітрах максимальні висоти значних хвиль, згідно з результатами моделювання, становлять 0.83 м. На підставі розрахунків вітрових хвиль за чисельною моделлю SWAN (моделювання хвиль поблизу берегів), виконаних з використанням даних спостережень за вітром за 2012 рік, побудовані режимні функції висот вітрових хвиль для різних частин лиману. Проаналізовано статистичні оцінки висот вітрових хвиль в характерних точках акваторії лиману. Наведено просторові поля вітро-хвильових течій в лимані в умовах дії стаціонарних вітрів південного та західного напрямків, розраховані з використанням комплексу чисельних математичних моделей вітрового хвилювання та моделі вітро-хвильової циркуляції вод, заснованої на рівняннях Рейнольда та доповненої компонентами хвильових радіаційних напружень.

Теги: динамика вод; моделювання; Північно-Західне Причорномор'я; Тилигульский лиман

Список літератури

  1. Адобовский В. В. Современные процессы высыхания и осолонения лиманов с ограниченным водообменном // Екологічні проблеми Чорного моря. Одеса, 2002. C. 3-8.
  2. Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья: монография / под ред. Ю. С, Тучковенко, Е. Д. Гопченко. Одесса: ТЭС, 2012. 224 с.
  3. Тимченко В. М. Эколого-гидрологические исследования водоемов северо-западного Причерноморья: монография. Киев: Наукова думка, 1990. 238 с.
  4. Лиманы Северного Причерноморья: монография / В. С. Полищук и др.; под ред. О. Г. Миронова; Ин-т гидробиологии АН УССР. Киев: Наукова думка, 1990. 204 с.
  5. Тучковенко Ю. С., Кушнир Д. В. Моделирование ветровой циркуляции вод в Тилигульском лимане // Вісник Одеського державного екологічного університету. 2013. Вип. 16. С. 149-158.
  6. Delft3D-FLOW – Simulation of multi-dimensional hydrodynamic flows and transport phenomena, including sediments: user Manual, version 3.15. Deltares systems, Delft, the Netherlands, 2013. 702 p.
  7. SWAN Cycle IV, Version 40.31: user manual. Delft University of Technology, Department of Civil Engineering, Netherlands, 2004. 110 p.
  8. Ris R. C., Booij N., Holtuijsen L. H. A third generation wave model for coastal regions. Part II. Verification J. of Geoph. Res., 1999, no. 104, pp. 7667-7681.
  9. Тучковенко Ю. С., Сахненко О. И. Комплексное моделирование динамики вод в прибрежной зоне моря при различных ветро-волновых условиях // Український гідрометеорологічний журнал. 2008. №3. С. 202-213.
Завантажити повний текст (PDF)