Динаміка показників якості ягід технічних сортів винограду в період дозрівання

Автори: Ляшенко Г.В., Cоборова О.М.

Рік: 2016

Число: 18

Сторінки: 90-96

Анотація

У статті надається характеристика основних показників якості врожаю винограду – вмісту цукру у соку ягід винограду і титруємої кислоти, які придають особливий смак головній продукції технічних сортів винограду – сухих вин. Описуються методи та інструментарій лабораторних аналізів вказаних показників, а також методика польового досліду.
Представлено результати лабораторно-польового досліду, проведеного у 2015 році на ділянках відділу ампелографії і клонової селекції ННЦ «Інститут виноградарства та виноробства ім. В. Є. Таїрова». Якість врожаю винограду визначалась для трьох сортів – Муската Одеського, Сухолиманського білого і Одеського чорного (відповідно середньопізнього, пізньосереднього і пізнього термінів дозрівання). Аналіз показників якості винограду проводився в динаміці в період дозрівання (від початку дозрівання до технічної стиглості) в чотирьох повторностях на 40 рослинах в трьох ярусах куща – верхньому, середньому і нижньому.
Визначено особливості динаміки показників якості винограду технічних сортів різних термінів стиглості.

Теги: вміст цукру; глюкоацидиметричний показник; динамика; період дозрівання; сік ягід; сорти винограду; титруєма кислотність; якість винограду

Список літератури

  1. Давитая Ф. Ф. Исследование климатов винограда в СССР и обоснование их практического применения. Москва – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1952. 304 с.
  2. Турманидзе Т. И. Климат и урожай винограда. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1981. 223 с.
  3. Фурса Д. И. Погода, орошение и продуктивность винограда. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1986. 200 с.
  4. Физиология винограда и основы его возделывания / под. ред. академика К. Стоева. София: Изд-во Болгарской академии наук, 1981. 332 с.
  5. Виноградарство Северного Причерноморья / под ред. В. В. Власова. Арциз, 2009. 207 с.
  6. Власов В. В., Шевченко И. В., Ляшенко Г. В. Екологічний паспорт районованих в Україні сортів винограду // ВиноГрад 2008. № 7. С. 22-25.
  7. Ампелографический атлас сортов и форм винограда селeкции Национального научного центра «ИВиВ им. В. Е. Таирова». Киев: Аграрная наука, 2014. 136 с.
  8. Ляшенко Г. В., Соборова О. М., Опеха О. М., Мельнікова Є. М. Дослідження зв’язку якості виноградної продукції з агрокліматичними умовами // Виноградарство і виноробство: міжв. тем. наук. зб. Одеса: Optimum, 2014. Вип. 51. С. 190-194.
Завантажити повний текст (PDF)