Фотосинтетична продуктивність ярого ячменю в умовах змін клімату

Автори: Польовий А.М., Божко Л.Ю., Барсукова О.А.

Рік: 2016

Число: 18

Сторінки: 72-81

Анотація

Досліджено вплив змін клімату на фотосинтетичну продуктивність ярого ячменю в усіх природно–кліматичних зонах України за два періоди: з 2001 по 2030 рр. та з 2031 по 2050 рр. Виконано аналіз динаміки показників фотосинтетичної продуктивності посівів ярого ячменю на матеріалах середніх багаторічних спостережень за період з 1986 по 2005 рр. на прикладі чотирьох агрокліматичних зон: Полісся, Західний Лісостеп, Східний Лісостеп та Степ. Зроблені розрахунки показників фотосинтетичної продуктивності ячменю за моделлю, розробленою А. М. Польовим. Для оцінки можливих змін клімату було використано 2 сценарії :«помірний» – А1В та «жорсткий» – А2.

Теги: асимілююча поверхня; урожай; фотосинтетична продуктивність; фотосинтетичний потенціал; чиста продуктивність фотосинтезу

Список літератури

  1. Тооминг Х. Г. Солнечная радиация и формирование урожая . Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 200 с.
  2. Гойса Н. И., Перелет Н. А. Методические указания для расчета фотосинтетически активной радиации. Киев: Изд-во Всесоюзного НИИ сахарной свеклы, 1977. 26 с.
  3. Будаговский А. И., Росс Ю. К. Основы количественной теории фотосинтетической деятельности посевов // в кн. Фотосинтезирующие системы высокой продуктивности. М.: Наука, 1966. С. 51 – 58.
  4. Ничипорович А.А. Потенциальная продуктивность растений и принципы оптимального ее использования // Сельскохозяйственная биология. 1979. Т. 14, №6. С. 683 – 694.
  5. Полевой А. Н. Прикладное моделирование и прогнозирование продуктивности посевов. Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 318 с.
  6. Агрокліматичний довідник по території України / за ред. Т. І. Адаменко, М. І. Кульбіди, А. Л. Прокопенко. Кам’янець-Подільськ: 2011. 107 с.
  7. Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України / за ред. С. М. Степаненко, А. М. Польового. Одеса: Екологія. 2011. 694 с.
  8. Jacob D., B.JJ.M. Van den Hurk, U. Andre, G. Elgered, C. Fortelius, L.P. Graham, S.D. Jackson, U. Karstens, Chr. Kopken, R. Lindau, R. Podzun, B. Rockel, F. Rubel, B.H. Sass, R.N.B. Smith, X. Yang: A comprehensive model intercomparison study investigating the water budget during the BALTEX-PIDCAP period. Meteor. Atm., 2001, no. 77, pp. 61-73.
Завантажити повний текст (PDF)