Вплив стану лісового господарства півдня України на регулювання вуглекислого газу в атмосфері

Автори: Ляшенко Г.В., Кузнєцова Ю.О.

Рік: 2016

Число: 18

Сторінки: 105-111

Анотація

У статті описується необхідність та результати дослідження процесу поглинання вуглекислого газу найбільшого штучного лісу в Європі, який росте на Півдні України, поблизу міста Олещ`е (Цюрупинськ) на Нижньодніпровських пісках у зв’язку з підвищенням температури атмосферного повітря на планеті. Проаналізовано сучасний стан лісомисливського господарства. Виділені породи дерев, які домінують в деревостані господарства, займають найбільші площі за класами віку. Проведено дослідження обраних порід, а саме сосни кримської та сосни звичайної, на інтенсивність поглинання вуглекислого газу хвоєю за осінь 2015 – літо 2016 рр. Продемонстровані сезонні показники у вигляді графіків з аналізом досліджуваного процесу. Зафіксовано найнижчі та найвищі показники досліджуваного процесу.

Теги: вуглекислий газ; глобальне потепління; ліс; сосна звичайна; сосна кримська; фотосинтез

Список літератури

 1. Екологічне лихо: Винищення лісів України. 2016. Режим доступу : ecology.unian.ua.
 2. Проект організації і розвитку ДП «Цюрупинське лісомисливське господарство» Херсонського обласного управління лісового і мисливського господарства. Ірпінь: Укрдержліспроект, 2011. 192 с.
 3. Морозюк О. В. Глобальні зміни клімату та регіональний вплив лісів на баланс вуглецю // Науковий вісник Львів. нац. лісотехн. ун-ту. 2009. Вип. 19.15. С. 88-92.
 4. Павлюк В. В. Ріст сіянців хвойних порід за різної освітленості та концентрації СО2 // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. 2006. Вип. 30. С. 214-220.
 5. Лакида П. І., Василишин Р. Д. Надземна фітомаса та депонований вуглець дерев сосни кримської у Криму. Режим доступу: file:///C:/Users/Юлия/Downloads/nvnau_lis_2014_198(1)__6.pdf
 6. Дейнега Е. А., Саватеева О. А. Экспресс – контроль антропогенной трансформации городских экосистем методами биоиндикации хвойных пород. URL: http://www.rae.ru/fs/pdf/2012/5-2/29946.pdf
 7. Ковылина О. П., Зарубина И. А., Ковылина А. Н. Оценка жизненного состояния сосны обыкновенной в зоне техногенного загрязнения. URL: http://forest-culture.narod.ru/HBZ/Stat_08_3-4/ kovilina_zarub.pdf
 8. Herman Shugart, Roger Sedjo, Brent Sohngen. Forests & Global climate change. Proc. University of Virginia, The Ohio State University, 2013, pp. °88-92.
 9. Ворон В. П., Бологов О. Ю., Романенко О. І. Вплив агротехногенного забруднення на просторову структуру соснових деревостанів // Лісівництво і агромеліорація. 2012. №121. С. 151-156.
 10. Prentice K. C., Fung I. Y. Bioclimatic simulations test the sensitivity of terrestrial carbon storage to perturbed climate sand Forests & Global climate change Potentia l Impactson U.S. Forest Resources Prepared for the Pew Centeron Global Climate Change by Herman Shugart. University of Virginia Roger Sedjo resources for the Brentsohngen the Ohio State University, 1990, pp. 48-51. URL: http://forestecology.cfans.umn.edu
 11. Кизеев А.Н. Изменения морфологических и физиолого-биохимических показателей хвои сосны обыкновенной в условиях аэротехногенного загрязнения//Молодой ученый. 2011. №3. Т.1. С.120-128. URL:http://www.moluch.ru/archive/26/2769/
 12. Бойченко С. Г. Автореф. дис… канд. геогр. наук: 11.00.09 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2001. 20 с.: рус. — укp.
 13. Лащенко А. Г. Автореф. дис… канд. с.-г. наук: 06.03.02 / Нац. аграр. ун-т. Київ, 2004. 20 с.: укp.
 14. Кособрюхов А. А. Автореф. дис…д. биол. наук: 03.00.12. Москва, 2008. 230 с.: рус.
 15. Болондинский В. В. Автореф. дис… канд. биол. наук: 03.00.12 / Карел. НЦ РАН. Петрозаводск, 2003: рус.
Завантажити повний текст (PDF)