Зміна гідролого-морфометричних характеристик Куяльницького лиману в результаті запуску морської води

Автори: Адобовський В.В., Соколов Є.В.

Рік: 2016

Число: 18

Сторінки: 132-139

Анотація

Розглянуто динаміку гідролого-морфометричних характеристик Куяльницького лимана в 2014-2016 рр.: зміни площі водного дзеркала, обсягу, рівня та солоності води, в найбільш посушливі періоди, підчас і після запуску морської води в лиман. Приведені результати вимірів витрат морської води і прибережних водотоків. Проаналізований вплив випарних процесів з урахуванням температурних умов регіону на водність лиману після припинення подачі морської води. Наведено інформацію щодо водності і солоності лиману на момент закінчення другого запуску води в квітні 2016 р.

Теги: гідролого-морфометричні характеристики; запуск морської води; Куяльницкий лиман

Список літератури

  1. Бурксер Е. С., Комар Н. Б. К вопросу о впуске морской воды в Куяльницкий лиман // Наука и техника. 1928. № 7-8 (9).
  2. Розенгурт М. Ш. Гидрология и перспективы реконструкции природных ресурсов Одесских лиманов. К.: Наукова думка, 1974. 224 с.
  3. Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья: коллективная монография / под ред. Тучковенко Ю.С., Гопченко Е.Д. Одесса: ТЭС, 2011. 224 с.
  4. Адобовский В. В., Богатова Ю. И. Особенности совре-менного гидролого-гидрохимического режима Куяльницкого лимана и прогнозная оценка его составляющих в условиях возможного пополнения водоема морскими и пресными водами // Український гідрометеологічний журнал, 2013. № 13. С. 127.
  5. Эннан А. А., Шихалеев И. И., Шихалеева Г. Н., Адобовский В. В., Кирюшкина А. Н. Причины и последствия деградации Куяльницкого лимана // Вісник ОНУ. Хімія. 2014. Том 19, № 3 (51). С. 60.
  6. USGS Global Visualization Viewer. URL: http://glovis.usgs.gov/ (accessed: 31.03.2016).
  7. Карасев И. Ф. , Шумков И.Г. Гидрометрия: учебник для техникумов. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1985. 384 с.
  8. Погода в 243 странах мира. URL: http://rp5.ua/
  9. Погода и климат.URL: http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.
Завантажити повний текст (PDF)