Оцінка змін водних ресурсів річки Дунай у ХХІ сторіччі за сценарієм А1В з використанням моделі “клімат-стік”

Автори: Лобода Н.С., Божок Ю.В.

Рік: 2016

Число: 18

Сторінки: 112-120

Анотація

У статті наведені результати розрахунків можливого стану водних ресурсів р. Дунай у XXI сторіччі на основі моделі “клімат-стік”, розробленої в ОДЕКУ. На вході в модель використані дані кліматичного сценарію А1В (модель REMO). Побудовані карти ізоліній норм річного кліматичного стоку у межах усього басейну. Установлено, що до 2030 р. суттєвого зменшення водних ресурсів не відбуватиметься; у період 2031-2070 рр. воно становитиме 17,9%, у період 2071-2100 рр. – 22,0 %.

Теги: водні ресурси; модель «клімат-стік»; прогноз зміни водних ресурсів; сценарії зміни клімату

Список літератури

 1. Степаненко С. М., Польовий А. М., Лобода Н. С. та ін. Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України / за ред. С.М. Степаненка, А.М. Польового. Одеса: ТЕС, 2015. 520 с.
 2. Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України / під ред. С. М. Степаненка, А. М. Польового. Одеса: Екологія, 2011. 605 c.
 3. Heide Schreiber, Lucian Theodor Constantinescu, Irena Cvitanic, Sergej Snishko and others. Harmonised Inventory of Point and Diffuse Emissions of Nitrogen and Phosphorus for a Transboundary River Basin. Water Research Project, 2003. 159 p.
 4. Judith C. Stagl, Fred F. Hattermann. Impacts of Climate Change on the Hydrological Regime of the Danube River and Its Tributaries Using an Ensemble of Climate Scenarios. Switzerland. Water, 2015, 7 (11). рр. 6139-6172.
 5. Tockner Klement, Robinson T. Christopher, Uehlinger Urs (Eds.) Rivers of Europe. Elsevier, 2009. 700 p.
 6. Гидрология дельты Дуная / под ред. В. Н. Михайлова. М.: ГЕОС, 2004. 448 с.
 7. Лобода Н. С., Тучковенко Ю. С. Дослідження впливу змін річкового стоку за кліматичними сценаріями на гідроекологічний стан північно-західної частини Чорного моря // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія. 2010. № 3 (44) С. 143-145.
 8. Loboda N. S. The assessment of present and future Ukrainian water resources on meteorological evidence. Climatе and Water, 1998, vol. 1, pp. 1486-1494.
 9. Stanĉík Andrej, Jovanoviĉ Slavoljub. Hydrology of the River Danube. Bratislava: Publishing House Príroda, 1988. 272 p.
 10. The Danube River Basin: basin-wide overview. Interna-tional Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR). Vienna, 2005. 192 p.
 11. Лобода Н. С., Хохлов В. М., Божок Ю. В. Оцінка характеристик посушливості Закарпаття в сучасних та майбутніх умовах (за сценаріями глобального потепління) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2011. Т. 2 (23). С. 51-59.
 12. Купріков І., Сніжко С. Прогноз водності басейну р. Тиси на найближчу і середню перспективу в умовах кліматичних змін // Українська географія: сучасні виклики. Зб.наук. праць. К.: Прінт-Сервіс, 2016. Т. ІІІ. С. 86-88.
 13. Hlavkova K., Sgolgay J., Cunderlik J., Parajka J., Lapin M. Impact of climate change on the hydrological regime of rivers in Slovakia. Bratislava: Slovak Committee for hydrology, 1999. 101 p.
 14. Лобода Н. С., Божок Ю. В. Мінливість клімату та водних ресурсів Закарпаття // Вісник Одеського державного екологічного університету. 2011. Вип. 12. С. 161-167.
 15. Лобода Н. С. Оцінка припливу прісних вод до північно-західної частини Чорного моря. Постановка проблеми та шляхи вирішення // Причорноморський екологічний бюлетень. 2010. №2 (36). С. 63-67.
 16. Україна та глобальний парниковий ефект. Книга 2. Вразливість і адаптація екологічних та економічних систем до зміни клімату / під ред. В. В. Васильченко, М. В. Рапцуна, І. В. Трофімова. Київ, 1998. 208 с.
 17. Електронний ресурс http://ensemblesrt3.dmi.dk
 18. Mitja Brilly (Ed.). Hydrological Processes of the Danube River Basin: Perspectives from the Danubian Countries. 2010th Edition. Springer Science+Business Media, 2010. 437 p.
 19. Школьний Є. П., Лоєва І. Д., Гончарова Л. Д.. Обробка та аналіз гідрометеорологічної інформації: підручник. К.: Міносвіти України, 1999. 600 с.
 20. Лоули Д., Максвелл А. Факторный анализ как статистический метод. Пер. с англ. М.: Мир, 1967. 144 с.
 21. Гопченко Є. Д., Лобода Н. С. Оцінювання природних водних ресурсів України за методом водно-теплового балансу // Наук. праці УкрНДГМІ. 2001. Вип. 249. С. 106-120.
 22. Гопченко Е. Д., Лобода Н. С. Оценка возможных изменений водных ресурсов Украины в условиях глобального потепления // Гидробиологический журнал. 2000. Т. 36 (3). С. 67-78.
 23. Лобода Н. С. Расчеты и обобщения характеристик годового стока рек Украины в условиях антропогенного влияния: монографія. Одесса: Экология, 2005. 208 с.
 24. Определение гидрологических характеристик для условий республики Молдова. CP D.01.05-2012. 180 c.
 25. ДБН України. Визначення розрахункових гідроло-гічних характеристик. ДБН В.2.4. Київ, 2014. 137 с.
 26. Лобода Н. С. Влияние изменений климата на водные ресурсы Украины (моделирование и прогнозы по данным климатических сценариев) // Глобальные и региональные изменения климата; под ред. В.М. Шестопалова, В.Ф. Логинова, В.И. Осадчего и др. К.: Ніка-Центр, 2011. С. 340-352.
 27. Roeckner E., Arpe K., Bengtsson L., Cristoph M., Claussen M., Dumenil L., Esch M., Schlese U., Schulzweida. The atmospheric general circulation model ECHAM4: Model description and simulation of present-day climate. Max-Planck-Institute fur Meteorologie, Report, 1996, no. 218.
 28. Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману / під ред. Ю. С. Тучковенка, Н. С. Лободи. Одеса: ТЕС, 2014. 276 с.
 29. Ana I. Lillebø, Per Stalnacke, Geoffrey D. Gooch (Eds). Coastal Lagoons in Europe: Integrated Water Resource Strategies. London: IWA Publishing, 2015. 256 p.
 30. Richard H. McCuen. Modeling Hydrologic Change: statistical methods. USA: Lewis Publishers, 2003. 433 p.
 31. Водний режим та гідроекологічні характеристики басейну Куяльницького лиману / під ред. Н. С. Лободи, Е. Д. Гопченка. Одеса: ТЕС, 2016. 332 с.
 32. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 447 с.
 33. Вишневський В. І. Річки і водойми України. Стан і використання. Київ: Віпол, 2000. 375 с.
Завантажити повний текст (PDF)