Радіаційно-теплові ресурси степової зони України на період до 2050 р. під впливом змін клімату

Автори: Польовий А.М., Шаблій О.В.

Рік: 2016

Число: 18

Сторінки: 82-89

Анотація

Розглядаються показники радіаційно-теплового режиму в Степовій зоні України за період 1986 – 2005 рр. в порівнянні з очікуваними їх змінами, розрахованими за двома сценаріями RCP4,5 та RCP8,5 на період 2015 – 2050 рр. Сценарій RCP4,5 – це сценарій стабілізації викидів парникових газів в атмосферу, сценарій RCP8.5 – це сценарій з дуже високим рівнем викидів парникових газів. Для характеристики радіаційних і теплових ресурсів за період 1986 – 2005 рр. (базовий період) у Степовій зоні України та їх зміни на період 2021 – 2050 рр. були проведені розрахунки середніх багаторічних величин першої групи факторів навколишнього середовища: тривалості світлої пори доби, сумарної сонячної радіації за добу, інтенсивності фотосинтетично активної радіації (ФАР), суми ФАР, радіаційного балансу рослинного покриву, температурного режиму. Відзначається, що до 2050 р. в Степовій зоні буде спостерігатись підвищення надходження сонячної радіації за обома сценаріями порівняно з середніми багаторічними значеннями, що спричинить підвищення температурного режиму.

Теги: сонячна радіація; сума температур; температура; фотосинтетичний потенціал; фотосинтетично активна радіація

Список літератури

  1. Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України / за ред. С. М. Степаненка, А. М. Польового. Одеса: «Екологія», 2011. 694 с.
  2. Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України / за ред. С. М. Степаненка, А. М. Польового. Одеса: Вид. «ТЕС», 2015. 520 с.
  3. Антропогенные изменения климата // под ред. М. И. Будыко. Ю. А. Израэля. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1987. 405 с.
  4. Волощук В. М. Основні закономірності сучасного потепління клімату на території України і його екологічні наслідки // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. Київ – Луцьк, 1998. Т.3. С. 202 – 208.
  5. Глобальные и региональные изменения климата и их природные и социально-экономические последствия / под ред. В. М. Котлякова. Москва: «Геос», 2000. 262 с.
  6. Гребенюк Н., Корж Т., Яценко А. Нове про зміну глобального та регіонального клімату в Україні на початку ХХІ ст. // Водне господарство України. 2002. № 5-6. С. 56-62.
  7. Тооминг Х. Г. Солнечная радиация и формирование урожая. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1977. 200 с.
  8. Будаговский А. И., Росс Ю. К. Основы количественной теории фотосинтетической деятельности посевов // в кн. Фотосинтезирующие системы высокой продуктивности. Москва: Наука, 1966. С. 51 – 58.
  9. Полевой А. Н. Прикладное моделирование и прогнозирование продуктивности посевов. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1988. 318 с.
  10. Польовий А. М. Сільськогосподарська метеорологія. Одеса: ТЕС, 2012. 628 с.
Завантажити повний текст (PDF)