Можливий вплив змін температурного режиму на рекреаційно-туристичну діяльність в регіонах України

Автори: Сафранов Т.А., Хохлов В.М., Волков А.І.

Рік: 2016

Число: 18

Сторінки: 18-28

Анотація

Погодно-кліматичні умови (зокрема, температура повітря) є одним із важливих факторів впливу на природно-рекреаційні ресурси, які, в свою чергу, зумовлюють рекреаційно-туристичну діяльність. В статті розглядається можливий вплив на рекреаційно-туристичну діяльність змін температури повітря протягом 2021–2050 рр. в регіонах України. Зміни середньорічних, середньосезонних літних та зимових температур повітря для сценарію помірної зміни клімату, в середньому, за 30 років (2021-2050 рр.) істотно не вплинуть на можливості літніх форм рекреаційно-туристичної діяльності та їх сталий розвиток в регіонах України, а також на рівень теплового навантаження на рекреантів (туристів). При розвитку цього сценарію кліматичних змін не прогнозується істотне погіршення умов зимових форм рекреаційно-туристичної діяльності, насамперед, в Українських Карпатах.

Теги: зміна температурного режиму; погодно-кліматичні умови; рекреаційно-туристична діяльність

Список літератури

 1. Скляр Г. П., Карпенко Н. М. Рекреаційно-туристична привабливість регіону: екологічний та інвестиційний аспекти. // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2012. № 2 (53). С. 23.
 2. Шевченко О. Г. Вплив погодно-кліматичних чинників на туристичну галузь. // Географія та туризм. 2012. Вип. 23. С. 35-41.
 3. Endler Ch., Matzarakis A. Climatic potential for tourism in the Black Forest, Germany. Winter Season Intrnational Journal of Biometeorology, 2011, vol. 55, pp. 339–351.
 4. Фоменко Н. М. Рекреаційні ресурси та курортологія: навч. посіб. К.: Центр навч. л-ри, 2007. 312 с.
 5. Ветрова Н. М. Рекреационная специализация региона: экологические параметры. // Экономика и управление. 2011. № 3. С. 21–24.
 6. Кузик С. П. Географія туризму: навчальний посібник. К.: Знання, 2011. 271 с.
 7. Amiranashvili A. G., Matzarakis A., Kartvelishvili L. G. Tourism climate index in Batumi. Modern problems of using of health resort resources – collection of scientific works of international conference, Sairme, June 10-13, 2010, pp. 116-121.
 8. Mieczkowski Z. The tourism climate index: A method for evaluating world climates for tourism. The Canadian Geographer , 1985, vol. 29, рр. 220-233.
 9. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011. Beyond the Downturn. World Economic Forum. Geneva, Switzerland, 2011. – 531 p.
 10. Ходаков В. Е., Соколова Н. А., Чёрный С. Г. Влияние природно-климатических факторов на социально-экономические и производственные системы. Херсон: Грінь Д.С., 2012. 354 с.
 11. Гандин Л. С. Объективный анализ метеорологических полей. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1963. 286 с.
 12. Дідух Я. П. Екологічні аспекти глобальних змін клімату: причини, наслідки, дії. // Вісник Національної академії наук України. 2009. № 2. С. 33-44.
 13. Середа К. Изменение климата (Украина): ожидания, прогнозы, перспективы. Режим доступа: http://awsassets.panda.org/downloads/kirill_sereda.pdf
 14. Іванюта С. П. Адаптація до змін в Україні: проблеми і перспективи. Аналітична записка. Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/2223
 15. IS-ENES climate4impact portal. URL: http://climate4impact.eu
 16. Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України: монографія/колектив авт.: С.М. Степаненко, А.М. Польовий, Є.П. Школьний та ін.; за ред. С.М. Степаненка, А.М. Польового. Одеса: Екологія, 2011. 696 с.
 17. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування: монографія. К.: ВПЦ «Київський університет», 2001. 395 с.
Завантажити повний текст (PDF)