Accounting of temporary changeability of the composition and properties of waters in the assessment of their quality according to the sanitary norms by the example of r.Dniester-s.Beliaevka.

Authors: S. Urasov, Е. Alyeksyeyenko

Year: 2012

Issue: 11

Pages: 14-23

Abstract

In the article review of waters quality evaluation methods and analysis of temporary changeability of waters quality figures are made. Illegality of using the mean values of monitoring series for evaluation of waters quality for specific needs, in particular for centralized water consumption is shown. For evaluation of waters quality it is suggested to use the values of figures with 10 provision.

Tags: household and domestic needs; mean value of the series; people’s safety; provision of figure value; waters quality evaluation

Bibliography

  1. СанПиН – 4630–88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. – М.: Минздрав СССР, 1988. – 59 с.
  2. Оцінка якості природних вод: Навчальний посібник / С.М.Юрасов, Т.А.Сафранов, А.В.Чугай. – Одеса: Екологія, 2012. – 168 с.
  3. ДСанПіН 2.2.4–400–10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. – К.: МОЗ України, 2010. – 46 с.
  4. ГОСТ 2761–84. Источники хозяйственно–питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 12 с.
  5. ДСТУ 4808:2007 – Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні і екологічні вимоги щодо якості води та правила вибирання. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 36 с.
  6. Методика екологічної оцінки якості вод за відповідними категоріями / В.Д.Романенко, В.М.Жукинський, О.П.Оксіюк та ін. – К.: Символ – Т, 1998. – 28 с.
  7. Юрасов С.Н., Кур’янова С.О., Юрасов Н.С. Комплексна оцінка якості вод за різними методиками та шляхи її вдосконалення // Український гідрометеорологічний журнал: Науковий журнал / Голов. ред. С.М.Степаненко. – Одеса: «ТЕС», 2009. – № 5 – с. 42-53.
  8. Матеріали семінару «Основи природоохоронного законодавства України та Європейського співтовариства: водні ресурси». – К.: Державний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Мінекобезпеки України, 1997. – 71 с.
Download full text (PDF)