Мінливість клімату та його вплив на водність річок України

Автори: Лобода Н.С., Коробчінська А.О., Рудник А.О.

Рік: 2010

Число: 06

Сторінки: 199-204

Анотація

У роботі виконано аналіз часових і просторових коливань річного стоку річок України і основних показників кліматичних змін – річних сум опадів і середньорічних температур повітря. Зроблена порівняльна оцінка часових змін головних кліматичних факторів та річного стоку.

Теги: коливання кліматичних факторів; коливання річного стоку

Список літератури

  1. Барабаш М.В., Грибенюк Н.П., Татарчук О.Г. Зміна клімату при глобальному потеплінні // Водне господарство України. –1998.-№3.- С.9-12.
  2. Коробчінська А.О., Рудник А.О. Часова та просторова мінливість річного стоку р.Дніпро.// Матеріали студентської наукової конференції. – Одеса, 2007. С.128.
  3. Коробчинская А.А. Особенности колебаний стока рек равнинной территории Украины. //Матеріали студентської наукової конференції. – Одеса, 2008. С.64.
  4. Лобода Н.С., Коробчінська А.О, Рудник А.О. Коливання річного стоку басейну р.Дніпро у зв’язку із змінами клімату.// Вісник Одеського екологічного університету. – 2008. – №8. – С.117-124.
  5. Лобода Н.С. Расчеты и обобщения характеристик годового стока рек Украины в условиях антропогенного влияния: Монография. – Одесса: Экология, 2005. – 208 с.
  6. Мартазінова В.Ф., Свердлик Т.А. Зміни великомасштабної атмосферної циркуляції повітря протягом XX ст. та ії вплив на погодні умови і регіональну циркуляцію повітря в Україні // Український географічний журнал. – 2001. – № 2. – С.28-34.
  7. Предстоящие изменения климата/Под ред. М.И. Будыко, Ю.И. Израэля, М.С. Маккракена, А.Д. Хекта – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 272 с.
  8. Свердлик Т. Мінливість у масштабах десятиріч атмосферної циркуляції повітря північної півкулі // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. Зб. наук. пр. – Київ – Луцьк : Вежа, 2000. – т.2. – С. 308 – 311.
  9. Школьний Є.П., Лоєва І.Д., Гончарова Л.Д. Обробка та аналіз гідрометеорологічної інформації: Навчальний посібник. – К.: Міносвіти України, 1999. – 600 с.
Завантажити повний текст (PDF)