Особливості факторів похибок моделювання міжрічних змін середньомісячних значень загального вмісту озону над західною та центральною Європою з урахуванням їх нестаціонарності та багато-модовості

Автори: Холопцев О.В., Никифорова М.П.

Рік: 2010

Число: 06

Сторінки: 5-10

Анотація

В роботі розглянуті просторові розподіли похибки, середньоквадратичного відхилення та дисперсії моделювання стану загального вмісту озону (ЗВО) понад Європою як нестаціонарного та багатомодового процесу у період з 1979 р. по 2006 р. Також досліджено питання щодо вибору оптимального розміру квадрата осереднення початкових супутникових даних по ЗВО.

Теги: багатомодовість; загальний вміст озону; нестаціонарність; похибки моделювання

Список літератури

  1. Бокс Дж.Т. Анализ временных рядов. Прогноз и управление / Дж. Т. Бокс, Г.Д.Дженкинс / Под ред. В.Ф.Писаренко. – Москва: «Мир», 1974. – 197с.
  2. Wiggins S. Introduction to Applied Nonlinear Dynamical Systems and Chaos. – N.Y.: Springer-Verlag, 1997. – 688 p.
  3. Русов В.Д., Глушков А.В., Ващенко В.Н. Астрофизическая модель глобального климата Земли. – Киев: Наукова думка, 2003. – 270 с.
  4. M. Weber, K. Bramstedt, J.C. Lambert, D. Loyola, J. Gleason The use of GOME total ozone for longterm trend assessment //SPARC/IOC workshop understanding of ozone trends college park, MD. – 7-9 March 2001.
  5. G.J. Labow, R.D. McPeters, P.K. Bhartia A comparison of TOMS version 8 total column ozone data with data from groundstations // Geophysical Research Abstracts. – 2003. – Vol. 5, 07399.
  6. Холопцев А.В. Об особенностях статистической связи между изменениями среднемесячных температур приземного слоя атмосферы и общего содержания озона над территорией Украины / А.В.Холопцев, М.Б.Силаков, М.П.Никифорова // Вісник Одеського Національного Університету. Географічні та геологічні науки. — 2008. – Том 13, вып.6. – С.228-237.
  7. Холопцев А.В. Особенности энергетических спектров межгодовой изменчивости общего содержания озона над Украиной в период с 1979 по 2006 гг./ А.В.Холопцев, М.П.Никифорова // Причорноморський екологічний бюлетень.– 2009. — №1(31). – С.182-193.
  8. Glushkov A.V., Khokhlov V.N., Svinarenko A.A., Bunyakova Yu.Ya., Prepelitsa G.P. Wavelet analysis and sensing the total ozone content in the earth atmosphere: mycros technology “Geomath” // Sensor electronics and Microsystems technologies. – 2005. – N.3. – Р.43-48.
  9. Блатов А.С. Изменчивость гидрофизических полей Черного моря / А.С.Блатов, Н.П.Булгаков, В.А.Иванов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 240 с.
Завантажити повний текст (PDF)