Радіаційні фактори і продуктивність овочевих культур.

Автори: Божко Л.Э.

Рік: 2007

Число: 02

Сторінки: 105-118

Анотація

Викладаються результати виконаних автором багаторічних досліджень гідрометеорологічного режиму полів з овочевими культурами. Встановлені закономірності змін радіаційного та теплового балансів в посівах баклажан, солодкого перцю, томатів різної гущини, та вплив цих змін на формування гідрометеорологічного режиму при зрошенні.

Теги: гідрометеорологічний; зрошення; овочеві; продуктивність; радіаційний; тепловий; урожай

Список літератури

 1. 1. Гойса Н.И. Радиационные факторы и продуктивность сельскохозяйственных культур.// Труды
  УкрНИГМИ, 1978. –Вып. 164. –С. 49 – 72.
  2. Ефимова Н.А. Радиационные факторы продуктивности растительного покрова. – Л.: Гидрометеоиздат,
  1977. – 214 с.
  3. Гойса Н.И., Олейник Н.Р., Рогаченко А.Д. Гидрометеорологичксий режим и продуктивность
  орошаемой кукурузы. –Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 230 с.
  4. Росс Ю.К. Радиационный режим и архитектоника растительного покрова. –Л.: Гидрометеоиздат, 1975.
  – 342 с.
  5. Раунер Ю.Л. Тепловой баланс растительного покрова. – Л.: Гидрометеоиздат, 1972. – 210 с.
  6. Методика проведения комплексных полевых опытов для построения математических моделей
  агробиоценозов. – Новочеркасск, 1978. – 36 с.
  7. Руководство по теплобалансовым наблюдениям. –Л.: Гидрометеоиздат, 1977.– 146 с.
  8. Будаговский А.И., Росс Ю.К, Тооминг Х.Г. Вертикальное распеделение потоков длинноволновой
  радиации и радиационного баланса в растительном покрове. – В кн..: Актинометрия и оптика
  атмосферы.-Таллин.: Валгус, 1968. –С .299 – 307.
Завантажити повний текст (PDF)