Квадрантний аналіз деформації морського дна

Автори: Ілюшин В.Я.

Рік: 2010

Число: 06

Сторінки: 225-233

Анотація

Квадрантний аналіз деформації розглядається як невід’ємна частина статистичного методу, викладеного у попередніх статтях автора. Показана ефективність цього методу при аналізі окремих сторін механізму деформації морського дна: статистичної однорідності, синхронності процесів акумуляції і розмиву морського дна в різних масштабах часу і частинах експериментальної ділянки. Дана оцінка можливості математичного моделювання процесу деформації.

Теги: квадрантний аналіз; масштаб процесу; синхронність; статистична однорідність процесу

Список літератури

  1. Илюшин В.Я. Статистическая оценка бюджета наносов участка Керченской бухты и заносимости подходного канала Керченского морского торгового порта (КМТП) //Український гідрометеорологічний журнал -2008. -№3.–С.213-220.
  2. Илюшин В.Я. Статистический метод оценки баланса наносов и деформации морского дна. //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-18 квітня 2008 р. Екологія міст та рекреаційних зон. -Одеса, 2008. С.51-56.
  3. Илюшин В.Я. Статистический метод оценки наносов в районе Керченського пролива. //Вісник Одеського державного екологічного університету. –Одеса, .2008.- №6. С.206-216.
Завантажити повний текст (PDF)