Особливості гідрологічної структури вод схилу північно-західного шельфу Чорного моря в вересні 2008 року

Автори: Попов Ю.І., Матигін О.С., Українский В.В., Ломакін Є.П., Малахов І.В.

Рік: 2010

Число: 06

Сторінки: 217-224

Анотація

За результатами контактних експедиційних і супутникових спостережень розглянуті процеси і виділені основні чинники динамічної взаємодії вод шельфу і відкритого моря в тиловій частині синоптичного вихору північно-західної частини материкового схилу Чорного моря

Теги: антициклонічний вихор; води шельфу i відкритого моря; циркуляция вод

Список літератури

  1. Oguz T., Latun V.S., Latif M.A. et al. Circulation in the surface and intermediate layers of the Black Sea // Deep Sea Res. -1993. – V.40, № 8. – P.1597-1612.
  2. Блинков В.А., Дулов В.А., Станичный С.В. Грибовидные течения над свалом глубин северо-западной части Черного моря: дистанционные и контактные измерения // Системы контроля окружающей среды. – Севастополь, 2002. – С.406-412.
  3. Гідрологичні та гідрохімічні показники стану північно-західного шельфу Чорного моря: Довідковий посібник. – Київ: КНТ, 2008. – 616 c.
  4. Полонский А.Б. Роль океана в изменении климата. – Киев: Наукова думка, 2008. -184 c.
  5. Popov Yu, Matygin A, Ukrayinskyy V. Changes of thermo-halinity characteristics in the North-West Black Sea shelf during the last 50 years // Regional Aspects of Climate Terrestrial-Hydrologic Interactions in Non-boreal Eastern Europe. NATO Science for Pease and Security Series. – C: Enviromental Security, Springer, 2009. – P.255-262.
  6. Украинский В.В., Попов Ю.И. Районирование вод северо-западной части Черного моря по термохалинным показателям // Тез.доп. Екологічні проблеми Чорного моря. – Одеса, 2003. – С.374-377.
  7. Попов Ю.И., Матыгин А.С. Особенности циркуляции вод поверхностного слоя Черного моря по термическим спутниковым данным // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2008. – Вип.6.- C.217-224.
Завантажити повний текст (PDF)