Залежність згуртованості морського льоду Арктичного басейну від індексу Гольфстрім

Автори: Данова Т.Є., Галат Є.В.

Рік: 2010

Число: 06

Сторінки: 242-249

Анотація

До полів загальної згуртованості морського льоду Арктики застосований метод компонентного аналізу, показано, що величини перших двох власних значень вичерпують більше 80% сумарної дисперсії поля. Поле першої головної компоненти виявив вплив вод, яки впадають в Арктичний басейн на динаміку морського льоду. Поле другої головної компоненти, відображає вплив більш теплих повітряних мас, що приходять в даний район з низьких широт. Виявлений вплив течії Гольфстрім на весь Північний Льодовитий океан.

Теги: концентрація морського льоду; кореляціонний зв’язок

Список літератури

  1. T.E. Danova, E.V. Galat Climatology of sea ice of the Northern hemisphere // Тези Міжнародної наукової конференції “Міжнародний полярний рік в Україні: підсумки та перспективи.”– Харків. – 2009. – С.60.
  2. Данова Т.Е., Галат Е.В. Динамика концентрации морского льда северного полушария за период 1870-2007 гг. // Український гідрометеорологічний журнал.– 2009. – Вип. 5. – С.243-249.
  3. Ковалев П.С., Галат Є.В. Статистические характеристики современных данных концентрации морского льда Арктического бассейна за период лет 1953-2007 гг. // Тези доповідей конференції молодих вчених ОДЕКУ. – 2009.– С.75.
  4. Домніч В.Н., Галат Є.В. Статистические характеристики исторических данных концентрации морского льда Арктического бассейна за период лет 1870-1952гг. // Тези доповідей конференції молодих вчених ОДЕКУ. – 2009.– С.79.
  5. Отчет «Панарктической ледовой дрейфующей экспедиции» (ПАЛЭКС, www.paicex.ru)
Завантажити повний текст (PDF)