Розрахунок доступної потенційної енергії на основі даних регіональної моделі атмосфери WRF-ARW

Автори: Пішняк Д.В., Івус Г.П., Шпиг В.М., Будак І. В.

Рік: 2010

Число: 06

Сторінки: 130-137

Анотація

Виконана адаптація розрахункової формули доступної потенційної енергії (ДПЕ) для застосування до даних регіонального моделювання атмосфери з високим просторовим розділенням. Для декількох випадків загострених холодних атмосферних фронтів отримано розподіл загальної по області та локальної мезомасштабної ДПЕ.

Теги: атмосферний фронт; відносна потенційна енергія; енергія нестійкості; енергія фазових переходів; ізентропічна поверхня

Список літератури

  1. Smith P.J. and Dare P.M. The kinetic and available potential energy budget of a winter extratropical cyclone system // Tellus. – 1986. – Vol. 38A, No. 1. – P. 49–59.
  2. Калинин Н.А. Исследование доступной потенциальной энергии циклонов умеренных широт // Метеорология и гидрология. – 1997. – № 1. – С. 37–49.
  3. Калинин Н.А. Энергетика циклонов умеренных широт. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1999. – 192с.
  4. Ван Мигем Ж. Энергетика атмосферы. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 328 с.
  5. Lorenz E.N. Available potential energy and the maintenance of the general circulation // Tellus. – 1955. – Vol. 7. – P. 157–167.
  6. Лоренц Э.Н. Природа и теория общей циркуляции атмосферы: Пер. с англ. – Л.: Гидрометеоиздат, 1970. – 259 с.
  7. Ветров А.Л. Генерация доступной потенциальной энергии вследствие фазовых переходов водяного пара в циклонах умеренных широт // Автореф. дис. канд. геогр. наук. – Пермь, 2003. – 19 с.
  8. Skamarock W.C., Clemp J.B., Dudhia J., Gill D.O., Barker D.M., Wang W., Powers J.G. A description of the Advanced Research WRF Version 2 // NCAR Technical Note. –2005. – NCAR/TN–468+STR. –88p.
  9. Ивус Г.П. Пишняк Д.В. Шпиг В.М. Оценка восстановления состояния атмосферы при прохождении холодных фронтов в модели WRF ARW // Вісник Одеського державного екологічного ун-та. – 2010. – №9. – С.92–102.
  10. Регіональні метеорологічні моделі в УкрНДГМІ. – WEB ресурс // http://water-ecobase.org.ua/
Завантажити повний текст (PDF)