Просторово-часовий розподіл сумарної сонячної радіації в південно-західній частині України

Автори: Волошина О.В., Куришина В.Ю.

Рік: 2010

Число: 06

Сторінки: 84-92

Анотація

В статті розглянуто метод розрахунку сумарної сонячної радіації, що дозволяє отримувати значення всіх радіаційних потоків за даними стандартних метеорологічних спостережень. Побудовано карти просторово-часового розподілу місячних сум сумарної радіації для Одеської, Херсонської і Миколаївської області і знайдено середньомісячні значення оптимальних кутів нахилу приймальних поверхонь, на які надходить найбільша кількість сонячної радіації. Інформація є необхідною при впровадженні і експлуатації різноманітних геліоенергетичних приладів.

Теги: оптимальні кути нахилу приймальних поверхонь; сонячна енергія; сонячна радіація

Список літератури

  1. Волошин В.Г. Метод расчета турбулентных потоков и температуры подстилающей поверхности на основе метеорологических наблюдений //Метеорология, климатология и гидрология, 2002. Вып.46. – С.83-89.
  2. Степаненко С.Н., Волошин В.Г., Гончаренко Н.Н., Попович П.П. Определение характера стратификации приземного слоя атмосферы для оценки метеорологического потенциала загрязнения воздуха. //Метеорология, климатология и гидрология, 2005. Вып.49. – С.27-39.
  3. Научно-прикладной справочник по климату СССР, серия 3, часть 1-6. Вып. 10. – Л: Гидрометеоиздат, 1990. – 605 с.
  4. Справочник по климату СССР. Солнечная радиация, радиационный баланс и солнечное сияние. Вып.10. – Л: Гидрометеоиздат, 1966. – 124 с.
  5. Отчет кафедры физики атмосферы ОГЭКУ по научно-исследовательской работе «Кліматичні ресурси Одеської області для цілей сталого розвитку регіона». –Одесса.: 2009 г.
  6. «Строительные нормы проектирования СНИЛ СССР». – Л: Гидрометеоиздат, 1982.
  7. Кондратьев К.Я., Пивоварова З.И., Федорова М.П. Радиационный режим наклонных поверхностей. – Л: Гидрометеоиздат, 1978. – 215 с.
Завантажити повний текст (PDF)