Теоретичний метод визначення ростових функцій органів рослин

Автори: Наумов М.М.

Рік: 2010

Число: 06

Сторінки: 148-155

Анотація

Розглядаються питання росту та розвитку органів рослини і всього організму в цілому. Був запропонований новий теоретичний підхід розрахунку ростових функцій періоду вегетативного росту органів рослини, заснований на коливальних процесах сухої біомаси органів в перебігу онтогенезу рослини. В основі складання коливань лежить лінійне перетворення часової осі і принцип суперпозиції. Отримані і перевірені ростові функції періоду вегетативного росту органів соняшнику. Були запропоновані часові параметри теоретичного методу розрахунку ростових функцій соняшнику.

Теги: коливання; корінь; кошик; логістична крива; онтогенез; ріст; розвиток; час

Список літератури

  1. Росс Ю.К. К математическому описанию роста растений // ДАН АН СССР, – 1966. – Т. 171, №2. – С. 481 – 483.
  2. Полевой А.Н. Теория и расчет продуктивности сельскохозяйственных культур. -Ленинград: Гидрометеоиздат, 1983,-175с.
  3. Полевой А.Н. Об определении некоторых параметров динамической модели формирования урожая // Труды ИЭМ, – 1979. – Вып. 13(91). – С. 120-130.
  4. Ильин В.А, Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. Учебник.–Москва: «Наука», 1988. -223с.
Завантажити повний текст (PDF)